Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11/2021
Đăng ngày 21-12-2021 08:20, Lượt xem: 528

UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện rà soát, báo cáo kết quả triển khai chương trình, kế hoạch theo chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND thành phố đảm bảo hiệu quả việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nội dung công việc trọng tâm đã triển khai thực hiện (xem chi tiết tại Báo cáo file kèm theo).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác