Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021
Đăng ngày 20-07-2021 12:26, Lượt xem: 851

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của HĐND thành phố về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong 6 tháng cuối năm 2021 của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy ban nhân dân thành phố kính báo cáo Hội đồng nhân dân về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021. (Cụ thể xem tại file Báo cáo đính kèm).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác