Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2021
Đăng ngày 07-06-2021 09:57

Trong tháng 5, Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch theo chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND thành phố đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện chủ đề năm 2021 "Năm khôi phục tăng trưởng và phát triển kinh tế" (cụ thể xem tại file Báo cáo đính kèm).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác