Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2021
Đăng ngày 16-03-2021 13:27

Trong tháng 02, Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch theo chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy và HĐND thành phố đảm bảo thực hiện chủ đề năm 2021 "Năm khôi phục tăng trưởng và phát triển kinh tế" (cụ thể xem tại file Báo cáo đính kèm)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác