Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2021
Đăng ngày 18-02-2021 08:58

Năm 2021 là năm đầu tiên thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 nên ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch theo chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương, Ban Thường vụThành ủy và HĐND thành phố (Nội dung công việc xem tại file Báo cáo đính kèm).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác