Chương trình công tác Quý IV năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì, tham mưu, đề xuất

Ghi chú

 

Quý IV

 

 

 1.  

Tập trung rà soát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố; việc giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh có liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân thành phố; việc thực hiện các vấn đề đã cam kết tại phiên chất vấn và trả lời chất chất tại kỳ họp HĐND thành phố; hoàn chỉnh các nội dung sẽ báo cáo tại kỳ họp HĐND thành phố vào cuối năm 2021

Văn phòng UBND thành phố

 

 1.  

Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2020 và những năm tiếp theo

Sở Kế hoạch và

Đầu tư

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 10/2021)

 1.  

Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TU ngày 07/11/2016 của Thành ủy về Đề án Phát triển mạnh các ngành dịch vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2035

Sở Kế hoạch và

Đầu tư

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 11/2021)

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2022

Sở Kế hoạch và

Đầu tư

 

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện và rà soát vốn đầu tư công năm 2021 và Kế hoạch cân đối vốn đầu tư công năm 2022

Sở Kế hoạch và

Đầu tư

 

 1.  

Tổ chức đoàn thăm doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (ngày 13/10/2021)

Sở Kế hoạch và

Đầu tư

 

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021, xây dựng dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2022

Sở Tài chính

 

 1.  

Ban hành Bảng tính thuế tài nguyên

Sở Tài chính

 

 1.  

Ban hành Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho năm 2022

Sở Tài chính

 

 1.  

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND thành phố về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố đã được ban hành tại Quyết định số 3770/QĐ-UBND ngày 23/08/2019 của UBND thành phố

Sở Tài nguyên và

Môi trường

 

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Tài nguyên và

Môi trường

 

 1.  

Hoàn thành Chương trình quan trắc môi trường không khí, nước, đất, trầm tích và quan trắc sinh học năm 2021 theo Đề án “Xây dựng chương trình quan trắc chất lượng môi trường thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025”.

Sở Tài nguyên và

Môi trường

 

 1.  

Trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sở Tài nguyên và

Môi trường

 

 1.  

Phê duyệt Hành lang bảo vệ bờ biển thành phố Đà Nẵng; Quy định về quản lý Hành lang bảo vệ bờ biển thành phố Đà Nẵng.

Sở Tài nguyên và

Môi trường

 

 1.  

Tổ chức Hội đồng thẩm định và xem xét, phê duyệt Danh mục và Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Tài nguyên và

Môi trường

 

 1.  

Hoàn thành thiết kế đô thị khu vực ven biển tại khu vực quận Thanh Khê và Liên Chiểu

Sở Xây dựng

 

 1.  

Ban hành Quyết định điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2030

Sở Xây dựng

 

 1.  

Đề án quy hoạch, tái thiết, chỉnh trang phát triển khu vực đô thị trung tâm thành phố

Sở Xây dựng

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 12/2021)

 1.  

Hoàn chỉnh Hợp phần Giao thông vận tải - Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sở Giao thông vận tải

 

 1.  

Đề án tổ chức, vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thành phố thông minh, phục vụ hoạt động chính quyền đô thị

Sở Thông tin và Truyền thông

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 12/2021)

 1.  

Hoàn thành dự án Nâng cấp mở rộng Trung tâm Dữ liệu thuộc Đề án: Xây dựng Thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 1.  

Xây dựng, ban hành Quy hoạch mạng lưới hệ thống camera giám sát trên địa bàn thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 1.  

Hoàn thành dự án Nâng cấp, mở rộng mạng đô thị thành phố thuộc Đề án: Xây dựng Thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 1.  

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - SURF 2021

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 1.  

Chuyên đề về phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Báo cáo Đề án thành lập Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng theo Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Sở Khoa học và Công nghệ

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 12/2021)

 1.  

Đề án quản lý và phát triển du lịch tại bán đảo Sơn Trà

Sở Du lịch

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 11/2021)

 1.  

Ban hành Quyết định quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 1.  

Báo cáo phương án đầu tư xây dựng hệ thống điện mặt trời áp mái tại các trụ sở công lập (trụ sở hành chính, bệnh viện, trường học, chợ…) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Công Thương

 

 1.  

Hội nghị sơ kết 05 năm đánh giá tình hình Quy hoạch phát triển điện lực thành phố giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035, Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV.

Sở Công Thương

 

 1.  

Phương án đầu tư, vận hành khai thác Trung tâm Thương mại Chợ Cồn

Sở Công Thương

 

 1.  

Phương án Quy hoạch khai thác Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng

Sở Công Thương

 

 1.  

Ban hành kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương giai đoạn 2021-2025

Sở Công Thương

 

 1.  

Báo cáo Đề án Phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ liên quan đến du thuyền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Công Thương

 

 1.  

Báo cáo Đề án Nghiên cứu đề xuất hình thành một số chợ điểm phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Công Thương

 

 1.  

Đề án phát triển nguồn nhân lực thành phố Đà Nẵng đến năm 2030

Sở Nội vụ

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 12/2021)

 1.  

Ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12

Sở Y tế

 

 1.  

Ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Sở Y tế

 

 1.  

Sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình số 32-CTr/TU ngày 19/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030

Sở Ngoại vụ

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 11/2021)

 1.  

Sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình số 31-CTr/TU ngày 19/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới

Sở Ngoại vụ

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 11/2021)

 1.  

Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố năm 2021

Ban Quản lý An toàn thực phẩm

 

 1.  

Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 04/10/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Ban Quản lý An toàn thực phẩm

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 10/2021)

 1.  

Đề án Chiến lược xúc tiến đầu tư vào thành phố Đà Nẵng đến năm 2030

Ban Xúc tiến và

Hỗ trợ đầu tư

 

 1.  

Đề án thành lập Bảo tàng Tre Việt

UBND quận Sơn Trà

 

 1.  

Làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà về việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến

Văn phòng UBND

thành phố

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 10/2021)

 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT