Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2020
Đăng ngày 07-12-2020 06:53

Trong tháng 11 năm 2020, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung công việc theo chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương, Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố (Nội dung công việc xem tại file Báo cáo đính kèm).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác