Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2020
Đăng ngày 11-08-2020 14:25

Trong tháng 7 năm 2020, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tập trung triển khai hiệu quả các nội dung công việc theo chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương, Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thànH phố (Nội dung công việc xem tại file Báo cáo đính kèm).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác