Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn TP Đà Nẵng
Đăng ngày 11-08-2020 14:25

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chi tiết Báo cáo theo file đính kèm.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác