Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng năm 2017 (tiếp theo)

PHẦN THỨ 2: ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

I. BỐI CẢNH, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2017

1. Bối cảnh tình hình

Kinh tế thế giới năm 2017 được dự báo tăng trưởng cao hơn năm 2016 nhưng phụ thuộc nhiều vào diễn biến của thị trường tài chính, tiền tệ, thị trường dầu thô, chứng khoán trên thế giới và những tác động của tình hình bất ổn tại một số khu vực v.v.. Trong nước, kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát sẽ tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế. Những nỗ lực của Chính phủ trong việc thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 sẽ tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

Đối với thành phố Đà Nẵng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 được xây dựng với mục tiêu tiếp tục thực hiện 3 đột phá về phát triển kinh tế - xã hội thành phố theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, cùng với quyết tâm duy trì và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo các ngành kinh tế ổn định và phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tích cực huy động các nguồn thu vào ngân sách, quản lý ngân sách chặt chẽ và hiệu quả hơn, ưu tiên bảo đảm an sinh xã hội. Các chương trình thành phố “5 không”,“3 có”, “thành phố 4 an” tiếp tục được duy trì thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, một số bất ổn từ nền kinh tế thế giới, khu vực và trong nước, nguy cơ lạm phát, khả năng phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình thiên tai, dịch bệnh, an toàn giao thông cũng là thách thức lớn đối với sự phát triển của thành phố v.v..

2. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục giữ vững và đảm bảo tăng trưởng hợp lý, kinh tế phát triển bền vững. Tập trung phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, thân thiện môi trường, thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp vật liệu mới, các sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh. Tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh. Ưu tiên nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ các công trình, nhóm công trình trọng điểm và các công trình chuyển tiếp. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý thu, thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong việc thực hiện các nhiệm vụ chi. Đảm bảo công tác quy hoạch, quản lý khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu “thành phố 4” an gắn kết với các chương trình thành phố “5 không”, “3 có” nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia. Thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước và tăng cường phòng, chống tham nhũng.

3. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 (phương pháp mới - giá cơ bản)[1]

(1). Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá SS2010) tăng khoảng 9-10% so với ước thực hiện 2016;

(2). GTSX các ngành dịch vụ tăng 9,5-10,5%;

(3). GTSX công nghiệp - xây dựng tăng 9-10%; trong đó công nghiệp tăng 10,5-11,5%;

(4). GTSX thủy sản - nông - lâm tăng 3-4%;

(5). Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 11-12%;

(6). Tổng thu NSNN trên địa bàn tăng 14-15% so với năm 2016;

(7). Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 9-10%;

(8). Mức giảm tỷ lệ sinh đạt 0,1%o;

(9). Tỷ lệ tạo việc làm tăng thêm đạt 4-5%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 49% và tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 3,6%;

(10). Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm (chuẩn mới TP đến năm 2020) giảm còn 3,81%;

(11). Gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Thực hiện tốt Kết luận 75-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX); Chương trình hành động 34-CTr/TU ngày 07/01/2014 của Thành ủy về thực hiện Kết luận số 75-KL/TW và Thông báo số 363/TB-VPCP ngày 04/11/2016 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Triển khai có hiệu quả Nghị định số 144/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng sau khi được ban hành; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, Quyết định 4254/QĐ-UBND ngày 02/7/2016 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Thành Ủy Đà Nẵng thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố; Quyết định 4593/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 về V/v ban hành “Kế hoạch hợp tác liên kết, hỗ trợ giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam” nhằm triển khai thực hiện Kết luận số 26-KL/TUQN-TUĐN ngày 27/4/2016 của Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam; thực hiện Đề án Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020.

2. Về phát triển kinh tế

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu kinh tế, Đề án Phát triển doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.

2.1. Phát triển các lĩnh vực dịch vụ

Tiếp tục triển khai thực hiện chuyên đề Phát triển mạnh các ngành dịch vụ; Đề án phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020. Nghiên cứu Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng, chú trọng không gian ven biển, ven sông, khu vực núi Sơn Trà, khu vực phía Tây thành phố và khu vực vịnh Đà Nẵng.

Hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để các nhà đầu tư sớm triển khai hoàn thành và đưa vào khai thác từng giai đoạn các dự án du lịch như: Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp làng Vân, Công viên Đại Dương, Khu vui chơi giải trí Cocobay, tổ hợp Khu du lịch Bà Nà, Khu công viên Bách thảo - Bách thú theo mô hình Safari; tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư nâng cao chất lượng và mở thêm các sản phẩm du lịch tại Công viên Châu Á, Khu công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài,… Đôn đốc sớm đầu tư xây dựng hệ thống cầu tàu tại các điểm đi, đến du lịch dọc các tuyến sông để tàu thuyền neo đậu, đảm bảo an toàn cho du khách[2].

Có cơ chế chính sách nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư vào Công viên văn hóa Ngũ Hành Sơn, điểm du lịch đỉnh đèo Hải Vân và một số loại hình du lịch đường thủy, du lịch sinh thái phía Tây thành phố v.v.. Tổ chức quy hoạch và kêu gọi, vận động đầu tư các cụm dịch vụ giải trí, ẩm thực và mua sắm tập trung, hình thành các khu vui chơi giải trí về đêm, phố đêm 24/7, show diễn nghệ thuật phục vụ du lịch.

Đẩy mạnh hợp tác liên kết 03 địa phương Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam, liên kết vùng du lịch trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên, tiếp tục liên kết có hiệu quả với các địa phương như: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Lâm Đồng,... Duy trì và xúc tiến mở các đường bay quốc tế mới từ các thị trường trọng điểm đến Đà Nẵng. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các thị trường khách trọng điểm Hàn Quốc, Trung Quốc nhằm đảm bảo môi trường du lịch lành mạnh. Phấn đấu tổng lượt khách du lịch đạt 6,1 triệu lượt, tăng 10-11% so với ước thực hiện năm 2016, trong đó khách quốc tế đạt 1,9 triệu lượt, tăng 14-15% và tổng thu nhập xã hội từ du lịch đạt 17.870 tỷ đồng, tăng 11-12%.

Tiếp tục khuyến khích đầu tư xây mới một số trung tâm thương mại theo quy hoạch, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và du khách. Xúc tiến đầu tư Trung tâm thương mại chợ Cồn, chợ Hàn trên cơ sở phát triển hợp lý các chợ truyền thống văn minh; đầu tư xây dựng chợ Đầu mối nông sản, gia súc, gia cầm tại xã Hòa Phước; chỉnh trang, phát huy tốt công suất của chợ Đầu Mối Hòa Cường, đồng thời kêu gọi đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống phân phối truyền thống theo phương thức xã hội hóa. Đôn đốc và có biện pháp cụ thể đối với các dự án chậm triển khai thực hiện đúng tiến độ cam kết, nhất là các dự án khu vực trung tâm và ven biển.

 Thực hiện hiệu quả, thiết thực cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng các sự kiện và tổ chức hội chợ triển lãm nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hàng hóa Việt Nam tham gia vào chuỗi cung cấp hàng hóa của các nhà phân phối, các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi của thành phố, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Theo dõi sát diễn biến thị trường, nhất là trong thời điểm lễ, tết, mưa bão nhằm kịp thời bình ổn thị trường khi cần thiết. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo nguồn cung điện ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, nhất là trong mùa khô thiếu điện. Phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 16-17%.

Phát triển dịch vụ vận tải công cộng hiện đại đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tổ chức đấu thầu, triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, cung cấp thiết bị vận hành tuyến buýt nhanh BRT và xe buýt thường dịch vụ tiêu chuẩn BRT thuộc Hợp phần 2 - Dự án Phát triển bền vững và tăng cường công tác truyền thông để người dân tham gia các phương tiện giao thông công cộng; triển khai xây dựng các bãi đỗ xe tập trung đã được phê duyệt, kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư khai thác. Phát triển vận tải công cộng theo hướng tổ chức vận tải công cộng bằng xe buýt thông thường kết hợp BRT và liên kết với các loại hình vận tải chuyển tiếp, từng bước ứng dụng hệ thống giao thông thông minh để người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả hệ thống giao thông công cộng; nghiên cứu ban hành chính sách khả thi hạn chế phương tiện giao thông cá nhân. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2) và tiến độ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng mới cảng Liên Chiểu. Phấn đấu khối lượng hàng hóa qua Cảng đạt 7,5 triệu tấn.

Triển khai hiệu quả và đẩy mạnh việc quản lý, sắp xếp, ngầm hóa cáp thông tin trên địa bàn thành phố; đặc biệt xử lý nghiêm khi có vi phạm. Đưa vào sử dụng và vận hành thông suốt các hạng mục của nền tảng ứng dụng chính quyền điện tử đã được đầu tư trong khuôn khổ Tiểu dự án phát triển CNTT-TT thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là các dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4. Huy động các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng CNTT thế hệ mới để xây dựng Thành phố thông minh. Tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện đề các nhà đầu tư sớm hoàn thiện Khu công nghệ FPT, hoàn thành tiếp tục chuyển nhượng Khu Công nghệ thông tin tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư sớm triển khai xây dựng Khu công viên phần mềm số 2 nhằm đẩy mạnh và phát huy lợi thế để phát triển thành phố thành trung tâm dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin của cả nước.

Nâng cao chất lượng các sản phẩm tài chính phục vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Rà soát và triển khai thực hiện Đề án phát triển hệ thống thanh toán qua POS tại các trung tâm mua sắm, du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2.2. Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp - xây dựng

Hoàn thiện giai đoạn 1 Khu công nghệ cao nhằm tập trung phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, thân thiện môi trường; đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp và khu công nghiệp Hòa Nhơn, Hòa Sơn, Hòa Ninh v.v...

Thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng đến năm 2020; khuyến khích các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia vào chuỗi giá trị địa phương, trong cả nước và toàn cầu. Theo dõi tình hình sản xuất - kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận và thay đổi công nghệ, nâng cao năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, nhất là đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chủ lực, có giá trị và đóng góp lớn cho ngân sách. Duy trì và mở rộng phạm vi tổ chức hội nghị kết nối cung cầu tại Đà Nẵng, tổ chức thêm các hội chợ triển lãm về công nghệ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố tiếp cận công nghệ mới để nâng cao năng lực sản xuất và kết nối kinh doanh với doanh nghiệp trong và ngoài nước. Có biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án sản xuất lớn góp phần tạo đà tăng trưởng cho năm 2017 và các năm sau.

2.3. Duy trì phát triển sản xuất thủy sản - nông - lâm

Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân của thành phố và Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển thủy sản. Tập trung đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng dịch vụ nghề cá tại Khu Âu thuyền Thọ Quang, khai thác, sử dụng có hiệu quả chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang nhằm đáp ứng tốt nhu cầu dịch vụ hậu cần cho nghề cá theo hướng hiện đại. Triển khai Dự án Nâng cấp Cảng cá Thọ Quang thành cảng cá loại 1 và xây dựng Trung tâm nghề cá lớn tại Đà Nẵng nhắm đáp ứng tốt nhu cầu dịch vụ hậu cần cho nghề cá theo hướng hiện đại.

Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, tiêu chuẩn VietGAP và phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị. Xây dựng và hình thành các mô hình nhà vườn, trồng cây an toàn kết hợp với các tour du lịch để nâng cao thu nhập cho khu vực nông thôn. Rà soát lại quỹ đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, chuyển đổi các loại cây trồng như dược liệu, rau sạch... theo hướng tập trung, có sự tham gia của doanh nghiệp. Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; chú trọng công tác tưới tiêu, chống hạn, đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm theo đề án “4 an”.

Tập trung quản lý bảo vệ rừng, củng cố, sắp xếp lại lực lượng kiểm lâm, ban quản lý rừng để thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ lâm sản trái phép và kiểm soát, quản lý động vật hoang dã. Đẩy mạnh hoạt động khuyến lâm theo hướng phát triển mô hình kinh tế vườn đồi, chú trọng công tác giống cây lâm nghiệp nhằm tạo điều kiện tăng thu nhập cho nghề trồng rừng. Nâng cao chất lượng rừng, tăng tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,5% và hạn chế các vụ tác động vào rừng, nhất là rừng đặc dụng, phòng hộ.

3. Tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Tiếp tục giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp, mở rộng thị trường để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, nhất là đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chủ lực, có giá trị và đóng góp lớn cho ngân sách. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ thực hiện các giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2016-2017 trên địa bàn thành phố và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Tiếp tục triển khai thực hiện cam kết đơn giản hóa 30 thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, trong đó tập trung ứng dụng CNTT, rút gọn, loại bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết hoặc xử lý song song nhằm rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, thuế, hải quan v.v.. để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chủ động rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, thường xuyên cập nhật và đăng tải những văn bản, quy định mới tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận thông tin về việc thực hiện Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 2014. Đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp; chủ động rút ngắn thời gian xử lý xuống 01-02 ngày làm việc đối với hồ sơ đăng ký kinh doanh trực tuyến, thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện đăng ký doanh nghiệp trực tuyến.

Triển khai các giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài, ưu tiên thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, tự động hóa và cơ điện tử, công nghệ vật liệu mới, các lĩnh vực thuộc danh mục thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao; các ngành công nghiệp thân thiện với môi trường, công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực cơ khí, các ngành dịch vụ chất lượng cao đặc biệt là thương mại, du lịch, logistics, y tế và giáo dục. Tập trung thu hút đầu tư vào thị trường và đối tác trọng điểm như: các tập đoàn đa quốc gia từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, châu Âu (Đức, Anh, Pháp) và các nước ASEAN v.v.. Xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020, xây dựng Đề án thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh hội nhập quốc tế, xây dựng chính sách ưu đãi đối với các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016-2020. Triển khai thực hiện tốt quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư.

Ban hành các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp; phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp; đẩy mạnh hoạt động và phát triển các vườn ươm doanh nghiệp, hình thành các khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp của thành phố và không gian làm việc chung cho doanh nghiệp khởi nghiệp; tăng cường thu hút, khai thác các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm, hình thành và phát triển mô hình hợp tác 3 bên: chính quyền, trường học và doanh nghiệp trong khởi nghiệp.

Đẩy mạnh việc triển khai đầu tư theo hình thức xã hội trong lĩnh vực giáo dục, y tế theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND về Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp; đầu tư PPP và cơ sở hạ tầng theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND về Quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và tăng cường công tác đấu thầu dự án sử dụng đất theo Quyết định số 3926/QĐ-UBND về ban hành một số nội dung hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất nhằm huy động các nguồn lực trong xã hội.

Tăng cường các hoạt động quảng bá về tiềm năng và cơ hội đầu tư tại thành phố, đặc biệt trong Tuần lễ APEC 2017, tích cực tổ chức các hội thảo xúc tiến đầu tư ở các thị trường trọng điểm như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc v.v.. Duy trì và mở rộng quan hệ với các tổ chức quốc tế về xúc tiến đầu tư và thương mại, các Đại sứ quán các nước tại Việt Nam để tiếp cận các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiềm năng. Thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với các công ty tư vấn nước ngoài để tìm kiếm và mời gọi các nhà đầu tư lớn đến Đà Nẵng; tiếp cận các quỹ đầu tư, các tập đoàn lớn trong và ngoài nước để kết nối với các doanh nghiệp khởi nghiệp của thành phố.

4. Thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư, quản lý quy hoạch, đô thị

Thực hiện có hiệu quả Quy hoạch chung thành phố đến 2030, tầm nhìn đến 2050 và Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Triển khai thực hiện Quyết định số 7460/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 về Về việc ban hành Chuyên đề về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trọng điểm giai đoạn 2016 – 2025, Chuyên đề về xử lý các điểm nóng về môi trường, Nghị định quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng.

Ưu tiên tập trung nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, nhóm công trình trọng điểm để hoàn thành, đưa vào sử dụng, kịp phục vụ trong năm 2017 như: các công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng (đường vành đai phía Nam, tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương, đường Nguyễn Tất Thành nối dài), đường vành đai phía Tây, cầu và đường qua sông Cổ Cò, Trụ sở bố trí cho các Cơ sở y tế trong lĩnh vực dự phòng, Đầu tư xây dựng Khu đa chức năng và trang thiết bị Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng, Nâng cấp cơ sở và trang thiết bị Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng, Trung tâm huấn luyện đào tạo vận động viên tại Khu Liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân (giai đoạn 1), Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm; khẩn trương hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công Hầm qua sông Hàn. Ngoài ra, cũng tập trung hoàn thành các công trình quan trọng khác như: nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn, nút giao thông Nguyễn Tri Phương - Lê Độ, Nhà Trưng bày Hoàng Sa, Trung tâm văn hóa thể thao quận Hải Châu, v.v..; hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án Khơi thông sông Cổ Cò; đôn đốc thi công hoàn thành các trường tiểu học đảm bảo học ngày hai buổi[3], bố trí kế hoạch vốn XDCB năm 2017 để trả nợ gốc và lãi vay để đầu tư các công trình học ngày hai buổi vay vốn của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố nhằm giảm thời gian chịu lãi vay của các doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thành ủy tại Thông báo số 101-TB/TU ngày 15/7/2016.

Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong vùng đẩy nhanh tiến độ và triển khai các công trình, dự án được xác định tại Nghị quyết số 33-NQ/TW, Kết luận số 75-KL/TW của Bộ Chính trị và các quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Huy động mọi nguồn lực đầu tư, kể cả vốn nước ngoài dưới hình thức PPP để đầu tư xây dựng một số dự án như: Nhà máy nước Hòa Liên giai đoạn 1 (120.000m3/ngày - đêm), dự án xử lý chất thải rắn, xúc tiến dự án Xử lý nước thải trong KCN Hòa Khánh và một số dự án hạ tầng quan trọng khác; tiếp tục làm việc với Bộ Giao thông vận tải để triển khai việc di dời ga đường sắt và tái thiết khu vực ga cũ thành trung tâm thương mại mới và xây dựng mới Cảng Liên Chiểu (giai đoạn 1) để từng bước phân luồng hàng hóa sang khu vực Liên Chiểu, giảm ách tắt giao thông; nghiên cứu, chọn lọc các dự án PPP mang tính chất liên vùng để sử dụng cơ chế ưu tiên của Chính phủ dành cho thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến.

Thiết lập trật tự, kỷ cương trong quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị; gắn việc phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại với công tác thiết kế và xây dựng các công trình kiến trúc tiêu biểu; tăng cường xử lý vi phạm về trật tự xây dựng; tiếp tục tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý các trường hợp cấp phép, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định, trước mắt tập trung vào các khu vực có quy hoạch các dự án trọng điểm như: đường Hoàng Văn Thái, ga đường sắt mới và đường vành đai phía Nam, phía Tây v.v.. Rà soát lại các khu đô thị cũ, có phương án nâng cấp, cải tạo; triển khai quy hoạch các cụm đô thị mới trên tuyến đường vành đai phía Nam, khu vực Hòa Vang có gắn kết với hệ thống giao thông công cộng.

5. Về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Quản lý chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời các hành vi khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép. Duy trì thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”, Chương trình hành động về ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Đề án thu gom rác thải theo giờ và Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”. Tiếp tục thực hiện các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường tại Khu vực cửa sông Phú Lộc, KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng và Âu thuyền Thọ Quang; xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường khu vực bãi rác Khánh Sơn, các khu đất trống và từng bước xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo tiến độ tại Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn phát sinh các cơ sở gây ô nhiễm mới và trong các khu công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ dự án Phát triển bền vững và dự án Cải thiện môi trường nước để triển khai sớm hệ thống cống bao thu gom và kiểm soát nước thải ven biển, nhất là khu vực phía Đông. Hoàn thành trạm xử lý nước thải Liên Chiểu, KCN Hòa Khánh và KCN Liên Chiểu, thường xuyên tổ chức kiểm tra chất lượng nước thải của các doanh nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm và các trạm xử lý nước thải.  

6. Về công tác thu chi và điều hành ngân sách nhà nước

Năm 2017, là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, để hoàn thành dự toán ngân sách được Chính phủ, HĐND thành phố giao, các cơ quan đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác quản lý thu, rà soát thu hồi nợ đọng thuế, các khoản thu từ các dự án đầu tư đã hết thời gian ưu đãi, các khoản thu được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán v.v.. Mở rộng cơ sở thuế, nhất là khu vực ngoài quốc doanh; kiểm soát chặt chẽ giá tính thuế hàng nhập khẩu. Phấn đấu tổng thu NSNN năm 2017 đạt 20.900 tỷ đồng, gồm: thu nội địa 18.095 tỷ đồng (tiền sử dụng đất 2.100 tỷ đồng, thu xổ số kiến thiết 137 tỷ đồng) và thu thuế xuất nhập khẩu 2.805 tỷ đồng.

Sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, tăng cường công tác giám sát đấu thầu và tổ chức đấu thầu hiệu quả trong đầu tư xây dựng và đấu giá sử dụng đất. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, chủ động sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ chi ưu tiên theo mức độ quan trọng, cấp thiết và khả năng triển khai trong năm 2017. Đẩy mạnh triển khai cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập, giảm dần mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để có nguồn tăng chi đầu tư, chi hỗ trợ trực tiếp cho người có công với cách mạng, người nghèo và đối tượng chính sách v.v.. Tổng chi NSNN năm 2017 dự kiến 12.562,8 tỷ đồng, trong đó: chi đầu tư phát triển khoảng 5.251,5 tỷ đồng và chi thường xuyên đạt 6.633,3 tỷ đồng.

7. Về phát triển các lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội, văn hóa - thể thao v.v..

Về Khoa học và Công nghệ: Nghiên cứu thực hiện cơ chế đặt hàng, khoán chi đến sản phẩm cuối cùng và cấp phát kinh phí qua Quỹ Phát triển KH&CN theo hướng dẫn của Bộ KH&CN. Nâng cao chất lượng và từng bước thương mại hoá kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; phối hợp với các đơn vị liên quan ngăn chặn nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ lạc hậu, kém chất lượng, ảnh hưởng môi trường. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ trong nông nghiệp, công nghiệp, y - dược, giao thông, xây dựng, năng lượng, biển, quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Xây dựng, triển khai có hiệu quả các mô hình ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ sinh học và tiết kiệm năng lượng. Tăng cường hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hoá.

Về Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án quy hoạch phát triển ngành giáo dục và đào tạo đến năm 2020; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tăng cường các biện pháp quản lý, chỉ đạo công tác dạy thêm, học thêm. Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu có 50% trường đạt chuẩn; Đầu tư xây dựng hệ thống trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức 1 và mức 2, phấn đấu 83% trường đạt chuẩn và tiếp tục thực hiện học 2 buổi/ngày bậc tiểu học. Triển khai có hiệu quả Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục công lập giai đoạn 2008-2020. Tăng cường quản lý và củng cố hệ thống các trung tâm tin học, ngoại ngữ và nghiệp vụ và các cơ sở liên kết đào tạo, nhất là các cơ sở có yếu tố nước ngoài. Đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội.

Về Y tế: Củng cố và nâng cao chất lượng của hệ thống khám chữa bệnh và phục hồi chức năng ở tất cả các tuyến, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Triển khai các giải pháp tổng thể để giảm quá tải bệnh viện; kiện toàn mạng lưới bệnh viện chuyên khoa về ung bướu, tim mạch, nội tiết, chấn thương chỉnh hình, sản nhi. Tiếp tục thực hiện chính sách khám chữa bệnh BHYT, duy trì tỷ lệ tham gia BHYT đạt ≥ 95,5%. Tiêu chuẩn hóa công tác đào tạo cán bộ y tế cho từng tuyến. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh và các chương trình mục tiêu y tế quốc gia. Giảm tỷ lệ mắc bệnh, tử vong và tàn tật; khống chế các bệnh truyền nhiễm, không để dịch lớn, dịch nguy hiểm xảy ra. Tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, dược, mỹ phẩm, vắc xin, sinh phẩm, công tác khám, chữa bệnh.

Về Văn hóa - Thể thao: Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan và các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ, các sự kiện lớn năm 2017. Xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa đô thị; triển khai thực hiện Chiến lược Văn hóa đến năm 2020 của thành phố Đà Nẵng. Củng cố hoạt động văn hóa - nghệ thuật, nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh và Nhà hát Trưng Vương, đa dạng hóa các hoạt động văn nghệ quần chúng.

Tập trung xây dựng và cải tạo các công trình tiêu biểu có ý nghĩa lớn như: khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân; hoàn thành dự án Nâng cấp, cải tạo Bảo tàng Điêu khắc Chăm; Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện giải tỏa đền bù, trùng tu, phát huy giá trị di tích Thành Điện Hải, nghiên cứu chuẩn bị đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa thành phố. Rà soát và đẩy nhanh công tác đầu tư các thiết chế văn hoá - thể thao, nhất là các thiết chế cấp cơ sở về quy mô, tổ chức quản lý và hoạt động, phát huy hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất đã được đầu tư. Chú trọng công tác quản lý Nhà nước đối với các lễ hội, hoạt động văn hoá, xử lý các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động lễ hội, quảng cáo sai quy định v.v..

Phát triển phong trào thể dục, thể thao, hoàn thiện các thiết chế thể thao cơ sở, triển khai nhân rộng mô hình lắp đặt các thiết bị thể thao nơi công cộng; quan tâm phát triển thể thao học đường. Đầu tư trọng tâm, trọng điểm các môn thể thao chủ lực. Cử các VĐV chủ lực xuất sắc, các VĐV trẻ có tố chất chuyên môn đi tập huấn nước ngoài, thi đấu quốc tế để nâng cao trình độ, khả năng tranh chấp huy chương các giải vô địch quốc gia, các giải quốc tế. Duy trì và đẩy mạnh phát triển các môn thể thao giải trí, thể thao biển, thể thao trên không để thu hút khách du lịch. Triển khai tổ chức thành công Đại hội TDTT các cấp lần thứ VIII năm 2017, tiến tới tổ chức Đại hội TDTT thành phố Đà Nẵng lần thứ VIII năm 2018.

Về lao động, việc làm, đạo tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực:

Triển khai các giải pháp thực hiện Kế hoạch Chương trình “Có việc làm cho người trong độ tuổi lao động của thành phố giai đoạn 2016-2020”; tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin về cung, cầu lao động, đẩy mạnh hoạt động ”Chợ việc làm”, sàn giao dịch việc làm, nhất là các phiên chợ việc làm di động. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Phát triển giáo viên dạy nghề giai đoạn 2013-2020” và Đề án “Đào tạo lao động dịch vụ chất lượng cao đến năm 2020” và Đề án “Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp”.

Đẩy mạnh đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực nhằm tạo cơ hội việc làm cho người lao động, ưu tiên phát triển nhân lực chất lượng cao cho các ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công giai đoạn 2016-2020; thực hiện Đề án Hỗ trợ phát triển nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020. Đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác quốc tế trong đào tạo nghề, tăng cường liên kết hợp tác giữa các cơ sở đào nghề và giữa cơ sở đào nghề với doanh nghiệp. Nghiên cứu mở rộng và phát triển thị trường lao động nước ngoài, duy trì các thị trường truyền thống có nhu cầu về trình độ công nhân kỹ thuật có thu nhập cao và hỗ trợ người lao động đi xuất khẩu lao động. Phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 32.250 lao động, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 49% và giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống 3,6%.

Về an sinh xã hội: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017); thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi và sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các Nghị định liên quan. Tích cực vận động, kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phụng dưỡng 100% Mẹ Việt Nam Anh Hùng còn sống.  Tiếp tục triển khai Đề án Nâng cấp Mộ - Nghĩa trang liệt sĩ giai đoạn 2016-2018 và xây dựng Đề án Nâng cấp, sửa chữa nhà ở đối tượng chính sách giai đoạn 2017-2020. Triển khai hiệu quả Đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Phấn đấu cuối năm 2017 xóa hết hộ nghèo chính sách người có công, hoàn thành việc hỗ trợ hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản; đồng thời nghiên cứu bổ sung các chiều và chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

8. Về xây dựng chính quyền, cải cách thủ tục hành chính; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, tư pháp; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Rà soát, quy định lại và tổ chức sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021 theo Nghị định số 108/NĐ-CP của Chính phủ. Triển khai việc sắp xếp tổ dân phố, thôn; triển khai Quy định thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 sau khi được HĐND thành phố thông qua. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và hiệu quả quản lý nhà nước. Hình thành đồng bộ chính quyền điện tử; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt thực hiện tốt nội dung “5 xây”, “3 chống” của Chỉ thị 29-CT/TU.

Công tác thanh tra phải bám sát đáp ứng được yêu cầu công việc của việc thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của các cấp, ngành. Nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, dễ xảy ra tiêu cực, vi phạm, tham nhũng. Đổi mới công tác thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra theo chuyên đề, giảm thanh tra vụ việc, chú trọng thực hiện tốt mục tiêu là tập trung phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vị phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật.

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ; đôn đốc, theo dõi việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực; giải quyết kịp thời các khiếu kiện, không để xảy ra “điểm nóng”. Tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Tăng cường thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

 Tăng cường kiểm tra văn bản pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, giao thông vận tải, an toàn thực phẩm, an toàn lao động v.v... Rà soát hệ thống pháp luật của thành phố, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, minh bạch và khả thi. Tiếp tục triển khai các Chương trình, đề án về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân thành phố. Triển khai Kế hoạch của UBND thành phố thực hiện Quyết định số 678/QĐ-TTg của Thủ tướng Chí phủ phê duyệt Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, tăng cường công tác kiểm tra đối với các tổ chức hành nghề công chứng, bán đấu giá tài sản và luật sư trên địa bàn thành phố.

9. Về quốc phòng - an ninh

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác bảo vệ ngư dân hoạt động trên biển. Tăng cường tuyên truyền, kiên quyết đấu tranh, khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo, lợi ích quốc gia ở biển Đông. Kết hợp chặt chẽ đối ngoại với quốc phòng, an ninh, tranh thủ sự ủng hộ đồng tình của cộng đồng quốc tế, kiên quyết đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo.

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn thành phố, nhất là các dịp lễ, tết và các sự kiện lớn, đặc biệt là diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC 2017), Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017. Thực hiện tốt công tác tuyển quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2017.

Quán triệt, triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh quốc gia, các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra “điểm nóng”. Tập trung tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, chủ động phát hiện triệt phá các tụ điểm phức tạp mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, mua bán người; kiên quyết triệt phá các băng nhóm tội phạm. Tăng cường các biện pháp quản lý tốt trật tự an toàn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, tiếp tục triển khai kế hoạch lắp đặt thiết bị camera giám sát an ninh, trật tự giao thông, giảm dần tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí và xử lý nghiêm các vi phạm. Đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục để nâng cao ý thức của người tham gia giao thông

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 của thành phố Đà Nẵng. Uỷ ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, thông qua./.

 

[1] Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo từ năm 2016 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng phương pháp giá cơ bản để tính toán, xây dựng các chỉ tiêu: GRDP, GRDP/người, cơ cấu kinh tế, giá trị sản xuất các ngành.

- Phương pháp giá cơ bản khác biệt so với phương pháp giá sản xuất: i) tách riêng thuế sản phẩm; ii) tính thêm giá trị các chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp có Trụ sở ở địa phương khác.

[2] Cảng sông Hàn, Cảng Sông Thu, Cảng Thuận Phước, Bán đảo Sơn Trà, di tích K20, Túy Loan, Thái Lai.

[3] Trường Tiểu học Trần Nhân Tông, Trường Tiểu học Nguyễn Như Hạnh, Trường Tiểu học Trần Cao Vân, Trường Tiểu học Hai Bà Trưng, Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, Trường Tiểu học Ông Ích Đường, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác