Chương trình công tác Quý IV năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 04-01-2023 10:41, Lượt xem: 49
STT Nội dung đăng ký Cơ quan chuẩn bị nội dung Cơ quan trình UBND TP Thời gian trình Lãnh đạo VP UBND TP Phòng theo dõi nội dung Sản phẩm đầu ra Ghi chú
1 Trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với CBCCVC Sở Nội vụ Sở Nội vụ Tháng 10/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng NC Quyết định   
2 Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch thoát nước thải đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Ban QLDA đầu tư CSHT ưu tiên Sở Xây dựng Tháng 10/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng ĐT-ĐT Quyết định   
3 Kế hoạch chuẩn bị lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao thành phố Đà Nẵng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Sở Văn hóa và Thể thao Sở Văn hóa và Thể thao Tháng 10/2023 PVP Phan Văn Sơn Phòng KGVX Kế hoạch  
4 Quy chế phối hợp về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp Sở Công Thương Sở Công Thương Tháng 10/2023 PVP Đinh Quang Cường Phòng KT Quy chế phối hợp   
5 Quyết định Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ chăm sóc Người có công cách mạng tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tháng 10/2023 PVP Phan Văn Sơn Phòng KGVX Quyết định   
6 Kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Tháng 10/2023 PVP Phan Văn Sơn Phòng KGVX Kế hoạch  
7 Kế hoạch tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng Sở Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Tháng 11/2023 PVP Phan Văn Sơn Phòng KGVX Kế hoạch  
8 Báo cáo sơ kết triển khai thực hiện Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về Quy định chính sách hỗ trợ phát triển khai thác hải sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2025 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tháng 11/2023 PVP Đinh Quang Cường Phòng KT Báo cáo  
9 Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2024 Sở Nội vụ Sở Nội vụ Tháng 11/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng NC Kế hoạch  
10 Quyết định thay thế các Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND thành phố về Quy định quản lý trạm thu phát sóng viễn thông trên địa bàn thành phố và Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND thành phố về việc Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Sở Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông Tháng 11/2023 PVP Đinh Quang Cường Phòng ĐT-ĐT Quyết định   
11 Xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động Ươm tạo, Đào tạo, Nghiên cứu và Phát triển tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng  Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng Tháng 11/2023 PVP Đinh Quang Cường Phòng KT Quyết định   
12 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Tháng 11/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng TH Dự thảo Báo cáo Nội dung chương trình Hội nghị Thành ủy tháng 12
13 Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách năm 2024  Sở Tài chính Sở Tài chính Tháng 11/2023 PVP Nguyễn Thành Trung Phòng KT Dự thảo Báo cáo Nội dung chương trình Hội nghị Thành ủy tháng 12
14 Đề án đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ cho chức danh bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân phường, xã  Sở Nội vụ Sở Nội vụ Tháng 11/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng NC Dự thảo Đề án Nội dung chương trình họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 12
15 Đồ án điều chỉnh quy hoạch cao độ nền, thoát nước mặt đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Đồ án điều chỉnh quy hoạch thoát nước thải đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Sở Xây dựng Sở Xây dựng Tháng 11/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng ĐT-ĐT Báo cáo Nội dung chương trình họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 12
16 Đề án phát triển vật liệu xây dựng thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 Sở Xây dựng Sở Xây dựng Tháng 11/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng ĐT-ĐT Đề án  Nội dung chương trình họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 12
17 Báo cáo kế hoạch đầu tư công năm 2024 Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Tháng 12/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng ĐT-ĐT Dự thảo Báo cáo Nội dung chương trình Hội nghị Thành ủy tháng 12
18 Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho năm 2024. Sở Tài chính Sở Tài chính Tháng 12/2023 PVP Nguyễn Thành Trung Phòng KT Quyết định   
19 Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024. Sở Tài chính Sở Tài chính Tháng 12/2023 PVP Nguyễn Thành Trung Phòng KT Quyết định   
20 Xây dựng và trình thẩm định Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Tháng 12/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng ĐT-ĐT Quyết định   
21 Tổng kiểm kê, rà soát đưa ra khỏi danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn thành phố đổi với các công trình xây dựng, địa điểm, danh lam thắng cảnh không đủ tiêu chuẩn xếp hạng di tích Sở Văn hóa và Thể thao Sở Văn hóa và Thể thao Tháng 12/2023 PVP Phan Văn Sơn Phòng KGVX Quyết định   
22 Kế hoạch khai thác và phát huy giá trị di tích quốc gia Hải Vân Quan Sở Văn hóa và Thể thao Sở Văn hóa và Thể thao Tháng 12/2023 PVP Phan Văn Sơn Phòng KGVX Kế hoạch  
23 Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND về triển khai công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tháng 12/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng KGVX Báo cáo  
24 Điều chỉnh Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 quy định về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Sở Xây dựng Sở Xây dựng Tháng 12/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng ĐT-ĐT Quyết định   
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT