Chương trình công tác Quý II năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 04-01-2023 10:36, Lượt xem: 28

 

STT Nội dung đăng ký Cơ quan chuẩn bị nội dung Cơ quan trình UBND TP Thời gian trình Lãnh đạo VP UBND TP   Phòng theo dõi  nội dung Sản phẩm đầu ra Ghi chú
1 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước gắn với thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2021-2026  Sở Nội vụ Sở Nội vụ Tháng 4/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng NC Báo cáo Nội dung chương trình họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 5
2 Báo cáo tình hình triển khai chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Sở Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Tháng 4/2023 PVP Phan Văn Sơn Phòng KGVX Báo cáo Nội dung chương trình họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 5
3 Báo cáo kết quả rà soát, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất trong Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng Tháng 4/2023 PVP Đinh Quang Cường Phòng KT Báo cáo Nội dung chương trình họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 5
4 Báo cáo dự thảo Chỉ thị mới thay thế Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 19/3/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố  UBND huyện Hòa Vang Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tháng 4/2023 PVP Đinh Quang Cường Phòng KT Dự thảo Chỉ thị Nội dung chương trình họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 5
5 Cho ý kiến về việc kết thúc thí điểm và chính thức áp dụng mô hình quản lý An toàn thực phẩm hợp nhất ở tuyến tỉnh để Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Chính phủ xin chủ trương thực hiện BQL An toàn thực phẩm thành phố BQL An toàn thực phẩm thành phố Tháng 4/2023 PVP Phan Văn Sơn Phòng KGVX Báo cáo,
Dự thảo văn bản gửi Chính phủ
Nội dung chương trình họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 5
6 Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tháng 4/2023 PVP Phan Văn Sơn Phòng KGVX Báo cáo Nội dung chương trình họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 5
7 Kế hoạch đào tạo chuyên sâu, ekip cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2023-2025. Sở Y tế Sở Y tế Tháng 4/2023 PVP Phan Văn Sơn Phòng KGVX Kế hoạch  
8 Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Tháng 4/2023 PVP Phan Văn Sơn Phòng KGVX Đề án   
9 Lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11  Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Tháng 5/2023 PVP Phan Văn Sơn Phòng KGVX Quyết định   
10 Báo cáo về lộ trình hỗ trợ học phí cho các cơ sở giáo dục công lập  Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Tháng 5/2023 PVP Phan Văn Sơn Phòng KGVX Báo cáo Nội dung chương trình họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 6
11 Đề án kiện toàn các Trung tâm Y tế quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  Sở Y tế Sở Y tế Tháng 6/2023 PVP Phan Văn Sơn Phòng KGVX Đề án   
12 Kế hoạch tổ chức Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2023 Ban Hỗ trợ và Xúc tiến đầu tư Ban Hỗ trợ và Xúc tiến đầu tư Tháng 5/2023 PVP Đinh Quang Cường Phòng KT Báo cáo Nội dung chương trình họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 6
13 Đề án đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Tháng 5/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng KT Đề án  Nội dung chương trình họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 6
14 Báo cáo Đề án Tái cơ cấu đầu tư công theo hướng ưu tiên các công trình, dự án trọng điểm Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Tháng 5/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng ĐT-ĐT Đề án  Nội dung chương trình họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 6
15 Báo cáo tình hình thu hút đầu tư hạ tầng khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tháng 5/2023 PVP Đinh Quang Cường Phòng KT Báo cáo Nội dung chương trình họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 6
16 Báo cáo về việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm triển khai trong nhiều năm, dự án liên quan đến kết luận thanh tra, kiểm toán, bản án đã có hiệu lực pháp luật  Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Tháng 5/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng ĐT-ĐT Báo cáo Nội dung chương trình họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 6
17 Dự thảo Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 30/10/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố  Sở Nội vụ Sở Nội vụ Tháng 5/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng NC Dự thảo Chỉ thị Nội dung chương trình họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 6
18 Đề án kiện toàn tổ chức, hoạt động tổ dân phố, thôn Sở Nội vụ Sở Nội vụ Tháng 5/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng NC Dự thảo Đề án Nội dung chương trình họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 6
19 Báo cáo rà soát chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Tháng 5/2023 PVP Phan Văn Sơn Phòng KGVX Báo cáo  
20 Quyết định phân cấp phê duyệt Kế hoạch tái định cư tổng thể các dự án trên địa bàn thành phố Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Tháng 6/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng ĐT-ĐT Quyết định   
21 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng   Sở Công Thương Sở Công Thương Tháng 6/2023 PVP Đinh Quang Cường Phòng KT Quyết định   
22 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Tháng 6/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng TH Dự thảo Báo cáo Nội dung chương trình Hội nghị Thành ủy tháng 7
23 Báo cáo Đánh giá, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố gắn với đánh giá các chương trình, kế hoạch của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (đối với các nội dung giao Ban cán sự đảng UBND thành phố) Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Tháng 6/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng TH Báo cáo Nội dung chương trình Hội nghị Thành ủy tháng 9
24 Đề án khuyến khích đầu tư hào kỹ thuật từ nguồn vốn ngoài ngân sách để ngầm hóa các công trình hạ tầng thiết yếu trên một số tuyến đường địa bàn thành phố Sở Giao thông vận tải Sở Giao thông vận tải Tháng 6/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng ĐT-ĐT Đề án   
25 Kế hoạch tổ chức Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng 2023 Sở Du lịch Sở Du lịch Tháng 6/2023 PVP Đinh Quang Cường Phòng KT Kế hoạch  
26 Quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Tháng 6/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng ĐT-ĐT Quyết định   
27 Đề án quy hoạch, tái thiết, chỉnh trang, phát triển khu vực đô thị trung tâm thành phố và một số khu vực khác  Sở Xây dựng Sở Xây dựng Tháng 6/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng ĐT-ĐT Báo cáo Nội dung chương trình Hội nghị Thành ủy tháng 7
28 Báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Tài chính Sở Nội vụ Tháng 6/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng NC Báo cáo Nội dung chương trình Hội nghị Thành ủy tháng 7
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT