Chương trình công tác Quý I năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 04-01-2023 10:33, Lượt xem: 44
TT Nội dung đăng ký Cơ quan chuẩn bị nội dung Cơ quan trình UBND TP Thời gian trình Lãnh đạo VP UBND TP Phòng theo dõi nội dung Sản phẩm đầu ra Ghi chú
1 Báo cáo công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) gắn với đón Xuân, vui Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 Sở Văn hóa và Thể thao Sở Văn hóa và Thể thao Tháng 1/2023 PVP Phan Văn Sơn Phòng KGVX Báo cáo Nội dung chương trình họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 1
2 Báo cáo tổ chức Hội nghị về kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Tháng 1/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng ĐT-ĐT Báo cáo Nội dung chương trình họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 2
3 Báo cáo dự thảo Chỉ thị mới thay thế Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 10/8/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Công an thành phố Công an thành phố Tháng 1/2023 PVP Phan Văn Sơn Phòng KGVX Báo cáo Nội dung chương trình họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 2
4 Kế hoạch tổ chức Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2023 (DIFF 2023) Sở Văn hóa và Thể thao Sở Văn hóa và Thể thao Tháng 1/2023 PVP Phan Văn Sơn Phòng KGVX Kế hoạch  
5 Kế hoạch sử dụng đất thành phố giai đoạn 2021-2025  Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Tháng 2/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng ĐT-ĐT Báo cáo Nội dung chương trình họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 2
6 Kế hoạch hành động chuyển đổi số trên địa bàn thành phố năm 2023 Sở Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông Tháng 2/2023 PVP Đinh Quang Cường Phòng KT Kế hoạch  
7 Kế hoạch triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng Sở Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông Tháng 2/2023 PVP Đinh Quang Cường Phòng KT Kế hoạch  
8 Báo cáo kết quả rà soát, xác định ranh giới 3 loại rừng  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tháng 2/2023 PVP Đinh Quang Cường Phòng KT Báo cáo Nội dung chương trình họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 3
9 Kế hoạch Kỷ niệm 165 năm Ngày Nhân dân Đà Nẵng kháng Pháp (01/9/1858 - 01/9/2023) UBND quận Cẩm Lệ Sở Văn hóa và Thể thao Tháng 2/2023 PVP Phan Văn Sơn Phòng KGVX Kế hoạch Nội dung chương trình họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 3
10 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); 48 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2023)  Sở Văn hóa và Thể thao Sở Văn hóa và Thể thao Tháng 2/2023 PVP Phan Văn Sơn Phòng KGVX Báo cáo Nội dung chương trình họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 3
11 Báo cáo rà soát các dự án quy hoạch treo trên địa bàn thành phố Sở Xây dựng Sở Xây dựng Tháng 2/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng ĐT-ĐT Báo cáo  
12 Kế hoạch quản lý sản xuất, kinh doanh thực phẩm hữu cơ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng BQL An toàn thực phẩm thành phố BQL An toàn thực phẩm thành phố Tháng 3/2023 PVP Phan Văn Sơn Phòng KGVX Kế hoạch  
13 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Hòa Vang UBND huyện Hòa Vang Sở Tài nguyên và Môi trường Tháng 3/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng ĐT-ĐT Quyết định   
14 Quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2023; Công khai số liệu và thuyết minh quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 Sở Tài chính Sở Tài chính Tháng 3/2023 PVP Nguyễn Thành Trung Phòng KT Quyết định   
15 Báo cáo cập nhật kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm giai đoạn 2023-2025 trình UBND thành phố báo cáo Bộ Tài chính Sở Tài chính Sở Tài chính Tháng 3/2023 PVP Nguyễn Thành Trung Phòng KT Báo cáo  
16 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án truyền thông Chuyển đổi số tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2025 Sở Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông Tháng 3/2023 PVP Phan Văn Sơn Phòng KGVX Kế hoạch  
17 Kế hoạch triển khai các giải pháp khôi phục phát triển thị trường khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng Sở Du lịch Sở Du lịch Tháng 3/2023 PVP Đinh Quang Cường Phòng KT Kế hoạch  
18 Đề án thí điểm tổ chức dịch vụ phục vụ du lịch về đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi và công viên bờ Đông chân cầu Nguyễn Văn Trỗi UBND quận Sơn Trà Sở Du lịch Tháng 3/2023 PVP Đinh Quang Cường Phòng KT Đề án   
19 Quy chế phối hợp quản lý hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Sở Công Thương Sở Công Thương Tháng 3/2023 PVP Đinh Quang Cường Phòng KT Quyết định   
20 Sửa đổi Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, tiêu chuẩn và chế độ chính sách đối với lực lượng Dân phòng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Công an thành phố Công an thành phố Tháng 3/2023 PVP Nguyễn Thành Trung Phòng NC Quyết định   
21 Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ học nghề cho lao động thuộc diện chính sách, xã hội; thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tháng 3/2023 PVP Phan Văn Sơn Phòng KGVX Kế hoạch  
22 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2023 và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Tháng 3/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng TH Dự thảo Báo cáo Nội dung chương trình Hội nghị Thành ủy tháng 4
23 Báo cáo công tác quy hoạch hạ tầng đô thị để thích ứng với những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; đánh giá, rà soát tổng thể không gian phát triển đô thị gắn hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hệ thống thoát nước… Sở Xây dựng Sở Xây dựng Tháng 3/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng ĐT-ĐT Báo cáo Nội dung chương trình Hội nghị Thành ủy tháng 4
24 Quy hoạch một số phân khu theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Sở Xây dựng Sở Xây dựng Tháng 3/2023 CVP Nguyễn Hà Nam Phòng ĐT-ĐT Báo cáo Nội dung chương trình Hội nghị Thành ủy tháng 4
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT