Những khó khăn doanh nghiệp Đà Nẵng đang phải đối mặt căn cứ vào kết quả khảo sát PCI 2020
Đăng ngày 03-12-2022 16:18, Lượt xem: 516

Kết quả khảo sát PCI 2020 cho thấy, khó khăn lớn nhất đối với các DN trên địa bàn thành phố trong năm 2020, tiếp tục vẫn là tìm kiếm khách hàng, dự báo với việc ảnh hưởng và diễn biến phức tạp của dịch bệnh đến thời điểm này thì việc tìm kiếm khách hàng tiếp tục sẽ là khó khăn chính của DN trong một vài năm đến.

Bảng: Những khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh

TT

Vấn đề khó khăn

Tần suất 

1

Tìm kiếm khách hàng

22.87%

2

Tìm kiếm nguồn vốn

12.85%

3

Tìm kiếm mặt bằng kinh doanh phù hợp

12.85%

4

Thực hiện hợp đồng với khách hàng và các nhà cung cấp

9.85%

5

Ổn định trong sử dụng đất và các quyền tài sản khác

9.68%

6

Tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh

9.52%

7

Tìm kiếm nhà cung cấp

4.67%

8

Biến đổi khí hậu, thiên tai

4.67%

9

Biến động chính sách, pháp luật

3.84%

10

Vi phạm quyền SHTT

3.84%

11

Thực hiện TTHC

2.67%

12

Cơ sở hạ tầng đầy đủ

1.17%

13

Biến động thị trường

0.83%

14

Tìm kiếm nhân sự thích hợp

0.67%

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát PCI 2020)

Khó khăn tiếp theo mà các DN trên địa bàn thành phố gặp phải là khó khăn về Tìm kiếm nguồn vốn. Theo đó khi hỏi về đánh giá của 71 DN có vay vốn đối với tình hình vay vốn địa phương, kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn các DN đều đồng ý rằng Doanh nghiệp không thể vay vốn nếu không có tài sản thế chấp (87,01%). Tiếp theo có đến 70,92% DN đồng ý cho rằng Lãi suất và các điều kiện cho vay đối với DNTN luôn khó khăn so với DNNN. Tỷ lệ DN đồng ý với các nhận định về Thủ tục vay vốn rất phiền hà và Ngân hàng, TCTD áp đặt điều kiện TD bất lợi (điều chỉnh lãi suất, điều kiện cho vay…) cho doanh nghiệp chiếm lần lượt là 51,80% và 41,78%. Tỷ lệ DN đồng ý cho rằng Việc "bồi dưỡng" cho cán bộ ngân hàng, tổ chức tín dụng để vay được vốn là phổ biến là 39,42% và Cán bộ ngân hàng cố tình bắt lỗi, kéo dài thời gian xử lý hồ sơ chỉ chiếm tỷ lệ 25,37%.

Bảng: Đánh giá về tình hình vay vốn tại địa phương

Các nhận định

Hoàn toàn đồng ý

Đồng ý

Không đồng ý

Hoàn toàn không đồng ý

(1) Ngân hàng, tổ chức tín dụng áp đặt điều kiện tín dụng bất lợi (điều chỉnh lãi suất, điều kiện cho vay...) cho doanh nghiệp

3.42%

38.36%

55.48%

2.74%

(2) Doanh nghiệp không thể vay vốn nếu không có tài sản thế chấp

27.92%

59.09%

12.99%

0.00%

(3) Lãi suất và các điều kiện cho vay đối với doanh nghiệp tư nhân luôn khó khăn hơn so với DNNN

12.06%

58.87%

29.08%

0.00%

(4) Việc "bồi dưỡng" cho cán bộ ngân hàng, tổ chức tín dụng để vay được vốn là phổ biến

3.65%

35.77%

56.93%

3.65%

(5) Thủ tục vay vốn rất phiền hà

4.32%

47.48%

47.48%

0.72%

(6) Cán bộ ngân hàng cố tình bắt lỗi, kéo dài thời gian xử lý hồ sơ

2.99%

22.39%

70.90%

3.73%

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát PCI 2020)

Tìm hiểu về các khó khăn gặp phải trong việc tiếp cận hoặc mở rộng mặt bằng sản xuất kinh doanh, kết quả khảo sát cho thấy có đến 57 DN tương ứng với 30,16% tổng số DN khảo sát cho rằng có gặp khó khăn, trong đó khó khăn mà nhiều DN đề cập nhiều nhất đó là Giá đất theo quy định của Nhà nước cao, tiếp theo là các khó khăn về Thủ tục hành chính thuê, mua đất đai phức tạp; và Giá đất theo quy định của Nhà nước tăng quá nhanh. Bên cạnh đó, các khó khăn như Quy hoạch đất đai của thành phố chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của doanh nghiệp; hay Việc cung cấp thông tin dữ liệu về đất đai không thuận lợi, nhanh chóng cũng là những lý do được các DN đề cập đến.

Bảng: Khó khăn gặp phải trong việc tiếp cận hoặc mở rộng mặt bằng sản xuất kinh doanh

TT

Lý do

Tỷ lệ 

1

Quy hoạch đất đai của tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của DN

22,81%

2

Thiếu quỹ đất sạch

14,04%

3

GPMB chậm

3,51%

4

TTHC thuê, mua đất phức tạp

35,09%

5

Giá đất theo quy định của Nhà nước cao

38,60%

6

Giá đất theo quy định của Nhà nước tăng quá nhanh

29,82%

7

Việc cung cấp thông tin dữ liệu về đất đai không thuận lợi, nhanh chóng

21,05%

8

Khác

7,02%

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát PCI 2020)

Không chỉ gặp khó khăn về Tìm kiếm khách hàng, việc Tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh và Tìm kiếm nhà cung cấp cũng là khó khăn mà nhiều DN trên địa bàn thành phố gặp phải.

Bên cạnh đó, các DN trên địa bàn thành phố thời gian vừa qua còn gặp phải các khó khăn về Thực hiện hợp đồng với khách hàng và các nhà cung cấp; Ổn định trong sử dụng đất và các quyền tài sản khác; Biến đổi khí hậu, thiên tai; Biến động chính sách, pháp luật; Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; Thực hiện thủ tục hành chính; Cơ sở hạ tầng đầy đủ; Biến động thị trường.

Ngoài ra, kết quả khảo sát 2020, cho thấy Tìm kiếm nhân sự thích hợp chưa phải là vấn đề khó khăn đối với DN trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Tuy nhiên khi đánh giá về mức độ dễ dàng trong tuyển dụng đối với các nhóm lao động tại doanh nghiệp thì các DN vẫn đánh giá rằng việc tuyển dụng đối với Công nhân, lao động phổ thông và Kế toán dễ hơn, việc tìm kiếm nhân sự đối với Cán bộ kỹ thuật thì có gần 50% DN cho rằng dễ. Tuy nhiên, tỷ lệ DN đánh giá rằng việc tuyển dụng đối với nhóm lao động là Quản lý, giám sát mà đặc biệt là Giám đốc điều hành/Quản lý tài chính thì mức độ khó càng tăng.

Bảng: Mức độ dễ dàng trong tuyển dụng các nhóm lao động

Nhóm lao động

Rất dễ

Dễ

Tương đối khó

Khó

Rất khó

1. Công nhân, lao động phổ thông

11.92%

64.90%

21.85%

1.32%

0.00%

2. Cán bộ kỹ thuật

1.34%

48.32%

39.60%

10.07%

0.67%

3. Kế toán

5.19%

64.29%

23.38%

6.49%

0.65%

4. Quản lý, giám sát

0.00%

38.10%

40.14%

19.05%

2.72%

5. Giám đốc điều hành/Quản lý tài chính

0.76%

21.97%

28.79%

28.03%

20.45%

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát PCI 2020)

Về các khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, kết quả khảo sát cho thấy chỉ có 9 DN tương ứng với 4,76% DN được khảo sát đã từng gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan Nhà nước có liên quan của thành phố. Trong đó khó khăn chủ yếu là Thời hạn giải quyết hồ sơ đất đai dài hơn so với thời hạn được niêm yết hoặc văn bản quy định. Ngoài ra cũng có vài ý kiến cho rằng Các thủ tục xác định giá trị quyền sử dụng đất rất mất thời gian hay Cán bộ nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính không hướng dẫn chi tiết, đầy đủ. Mặc dù, các khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai chỉ chiếm tỷ lệ khá nhỏ tuy nhiên cũng là những thông tin quan trọng để các cơ quan Nhà nước có liên quan tiếp tục hoàn thiện để đất đai, mặt bằng kinh doanh không còn là cản trở cho hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư hay cộng đồng DN trên địa bàn thành phố.

Bảng: Khó khăn cụ thể DN gặp phải trong thực hiện các TTHC về đất đai (trong 2 năm qua)

TT

Khó khăn lớn nhất

Tỷ lệ (%)

1

Thời hạn giải quyết HSĐĐ dài hơn so với thời hạn được niêm yết hoặc VBQĐ

54,55

2

Các thủ tục xác định giá trị QSDĐ rất mất thời gian

18,18

3

Cán bộ nhận hồ sơ và giải quyết TTHC không hướng dẫn chi tiết, đầy đủ

18,18

4

Quy trình, thủ tục giải quyết HSĐĐ không đúng với nội dung được niêm yết hoặc VBQĐ

9,09

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát PCI 2020)

Khảo sát PCI năm 2020, đã bổ sung thêm một nội dung để tìm hiểu thêm những khó khăn mà các DN gặp phải do tác động của đại dịch COVID-19, theo đó, kết quả khảo sát đối với các DN trên địa bàn thành phố đã cho thấy có đến 97,88% DN chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19.

Về những phương diện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, kết quả khảo sát cho thấy, 27,59% DN cho rằng họ bị ảnh hưởng trên phương diện Tiếp cận đến các khách hàng nội địa, tiếp theo là những ảnh hưởng về Dòng tiền và Nhân công/người lao động. Ngoài ra, các DN trên địa bàn còn bị ảnh hưởng đến Chuỗi cung ứng và Tiếp cận đến các khách hàng quốc tế.

Bảng: Những phương diện bị ảnh hưởng bởi COVID-19

TT

Những phương diện bị ảnh hưởng

Tỷ lệ (%)

1

Chuỗi cung ứng

15.23

2

Tiếp cận đến các khách hàng quốc tế

9.27

3

Tiếp cận đến các khách hàng nội địa

27.59

4

Nhân công/người lao động

20.31

5

Dòng tiền

24.72

6

Khác

2.87

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát PCI 2020)

Kết quả khảo sát cho thấy, khi các DN được hỏi COVID-19 ảnh hưởng như thế nào đến doanh nghiệp của bạn, có có 33,33% DN trả lời là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến DN là “Hoàn toàn tiêu cực” và 64,55% DN trả lời là “Phần lớn là tiêu cực”

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT