Đặc điểm của các doanh nghiệp Đà Nẵng được khảo sát PCI 2020
Đăng ngày 03-12-2022 01:52, Lượt xem: 304

PCI 2020 đã tiến hành khảo sát và thu về được 189 phiếu phản hồi của các DN dân doanh đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó, có 2,12% DN được khảo sát thành lập trước năm 2000; 30,16% thành lập trong giai đoạn 2000 - 2010 và 67,72% DN thành lập trong giai đoạn 2011 - 2020.

Về loại hình và ngành, nghề đang hoạt động trên địa bàn thành phố, cơ cấu mẫu khảo sát được phân bổ cụ thể như sau:

- Doanh nghiệp thuộc loại hình Công ty TNHH (một hoặc nhiều thành viên) chiếm tỷ lệ cao nhất với 73,89%; tiếp theo là loại hình Công ty cổ phần chiếm tỷ lệ 20,00%; loại hình Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh và loại hình khác chiếm tỷ lệ lần lượt là 4,44%; 1,11% và 0,56%.

- Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Dịch vụ - Thương mại chiếm tỷ lệ cao nhất với 70,00%; tiếp theo là lĩnh vực Xây dựng với 22,78%; các lĩnh vực Công nghiệp/Chế tạo; lĩnh vực Nông nghiệp/Lâm nghiệp/Thủy sản và lĩnh vực Khai khoáng chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn, lần lượt chỉ là 6,11%; 0,56% và 0,56%.

Cơ cấu mẫu khảo sát phân theo quy mô vốn đầu tư và lao động cũng được phân bố ở nhiều mức quy mô khác nhau:

- Tỷ lệ DN được khảo sát theo quy mô vốn đầu tư được tập trung nhiều nhất vào nhóm từ 1 đến dưới 5 tỷ, chiếm 39,68%. Tiếp theo là các mức ở quy mô vốn từ 0,5 đến dưới 1 tỷ và dưới 0,5 tỷ, chiếm lần lượt 14,81% và 13,23%. Các mức vốn đầu tư 10 tỷ đến dưới 50 tỷ và từ 5 đến dưới 10 tỷ chiếm tỷ lệ lần lượt 10,05% và 8,99%. Mức vốn ở quy mô lớn hơn từ 50 đến dưới 200 tỷ và từ 200 tỷ đến dưới 500 tỷ chỉ chiếm tỷ lệ lần lượt là 2,65% và 0,53%. Không có DN nào trong mẫu khảo sát có vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng.

Bảng: Kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Đà Nẵng được VCCI khảo sát hằng năm

Năm

Tỷ lệ DN báo lãi

Tỷ lệ DN báo lỗ

Tỷ lệ DN dự kiến sẽ mở rộng quy mô kinh doanh

2011

75,6

15,1

52,1

2012

64,1

17,0

33,4

2013

70,5

14,9

31,7

2014

54,8

34,4

46,9

2015

56,9

26,7

50,0

2016

55,3

31,5

52,1

2017

44,2

30,5

51,8

2018

55,2

32,3

47,4

2019

53,88

26,03

49,77

2020

47,62%

35,98%

36,51%

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát PCI 2011-2020)

Khảo sát PCI 2020 cho thấy, tỷ lệ DN báo lãi giảm từ 53,88% xuống 47,62%, đồng thời tỷ lệ DN báo lỗ cũng tăng mạnh từ 26,03% lên 35,98%. Tuy nhiên, đây là kết quả khảo sát về tình hình hoạt động năm 2019, vào thời điểm đại dịch COVID-19 mới bắt đầu, dự báo kết quả khảo sát năm đến sẽ có sự suy giảm mạnh hơn. Theo đó, tỷ lệ DN cho biết có kế hoạch sẽ mở rộng quy mô kinh doanh trong 02 năm tới là 36,51%, tỷ lệ này cho thấy sự lo lắng và giảm kỳ vọng đáng kể của các DN so với con số 49,77% của năm trước.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT