Tích lũy số người nhiễm HIV/AIDS còn sống tính đến thời điểm 31/12 phân theo huyện/ quận
Đăng ngày 11-11-2022 06:27

Năm 2021, tổng số người nhiễm HIV còn sống là 1.247 người, trong đó, quận Thanh Khê có số người nhiễm HIV còn sống nhiều nhất với 315 người. Tổng số bệnh nhân AIDS còn sống là 377 người, trong đó quận Thanh Khê có bệnh nhân AIDS còn sống nhiều nhất với 100 người.

Tích lũy số người nhiễm HIV/AIDS còn sống tính đến thời điểm 31/12 phân theo huyện/ quận (Đơn vị tính: người)
  Lũy kế tính đến 31/12/2020 Lũy kế tính đến 31/12/2021
Số người nhiễm HIV còn sống Số bệnh nhân AIDS còn sống Số người nhiễm HIV còn sống Số bệnh nhân AIDS còn sống
Tổng số 1.076 337 1.247 377
Phân theo đơn vị cấp huyện        
Quận Liên Chiểu 156 53 185 58
Quận Thanh Khê 280 91 315 100
Quận Hải Châu 265 75 296 80
Quận Sơn Trà 128 36 152 43
Quận Ngũ Hành Sơn 80 31 90 35
Quận Cẩm Lệ 88 19 110 25
Huyện Hòa Vang 79 32 99 36
Huyện Hoàng Sa        
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT