Một số chỉ tiêu về y tế và chăm sóc sức khỏe
Đăng ngày 10-11-2022 11:13, Lượt xem: 85

Một số chỉ tiêu về y tế và chăm sóc sức khỏe năm 2021: số giường bệnh tính bình quân 1 vạn dân số là 93,02; Bác sĩ bình quân 1 vạn dân là 19,23; Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ là 90,02; Số ca mắc các bệnh dịch là 20.915;...

Một số chỉ tiêu về y tế và chăm sóc sức khỏe

  2015 2017 2019 2020 Sơ bộ 2021
Giường bệnh tính bình quân 1 vạn dân số 63,93 69,38 78,56 95,85 93,02
Bác sĩ bình quân 1 vạn dân 16,27 17,23 20,95 18,59 19,23
Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 100,00 99,10 95,30 97,03 90,02
Số ca mắc các bệnh dịch 16.117 5.627 19.243 11.611 20.915
Số người chết vì các bệnh dịch       31 79
Số người bị ngộ độc thực phẩm   158      
Số người chết do ngộ độc thực phẩm          
Số người nhiễm HIV được phát hiện tên 100.000 dân (người) 11,39 8,83 9,64 9,23 15,06
Số người chết do HIV/AIDS trên 100.000 dân (người) 0,78 1,13 0,53 0,26 0,75
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT