Sản xuất nông nghiệp; lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2022
Đăng ngày 04-07-2022 21:39, Lượt xem: 59

Sản xuất nông nghiệp; lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn thành phố cụ thể như sau:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT