Chương trình công tác Quý IV năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 21-01-2022 15:25, Lượt xem: 26
TT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì, tham mưu,
đề xuất
Ghi chú
  Quý IV    
1 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 119/2020/QH14 Sở Nội vụ  
2 'Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo trên địa bàn thành phố; Sở Nội vụ  
3 'Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử và kho lưu trữ số của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 Sở Nội vụ  
4 Quyết định điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 Sở Xây dựng  
5 Quy hoạch một số phân khu theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Sở Xây dựng  
6 Đề án quy hoạch, tái thiết, chỉnh trang, phát triển khu vực đô thị trung tâm thành phố Sở Xây dựng  
7 Hoàn thành di dời 16 khu tập thể thuộc sở hữu nhà nước xuống cấp mức độ C, D trong năm 2022 Sở Xây dựng  
8 Quyết định định mức kinh tế - kỹ thuật cho 09 nghề đào tạo trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  
9 Tờ trình trình HĐND thành phố ban hành chỉ tiêu kế hoạch về số lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  
10 Báo cáo Lộ trình di dời các cơ sở sản xuất ở các làng nghề vào các cụm công nghiệp có hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu Sở Ngoại vụ  
11 Chiến lược hội nhập và hợp tác quốc tế thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Sở Ngoại vụ  
12 Chương trình hành động về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn mới (2022 - 2026) Sở Ngoại vụ  
13 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Đà Nẵng trong công tác quản lý thành viên của các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Sở Ngoại vụ  
14 Đề án tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với các địa phương Lào giai đoạn 2023 - 2027 Sở Ngoại vụ  
15 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022, xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2023 Sở Tài chính  
16 Quyết định ban hành Bảng tính thuế tài nguyên môi trường Sở Tài chính  
17 Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho năm 2023 Sở Tài chính  
18 Báo cáo hồ sơ tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO Sở Văn hóa và Thể thao  
19 Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật Chào năm mới 2023 Sở Văn hóa và Thể thao  
20 Báo cáo Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” năm 2022 Sở Tài nguyên và Môi trường  
21 Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND thành phố về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Sở Tài nguyên và Môi trường
 
22 Quyết định phê duyệt các khu vực có thể nhận chìm chất nạo vét trên vùng biển thuộc phạm vi quản lý thành phố Đà Nẵng Sở Tài nguyên và Môi trường  
23 Báo cáo chuyên đề về công tác giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư trên địa bàn thành phố và “Tăng cường phân cấp về chính sách, thủ tục đền bù giải tỏa của Ủy ban nhân dân thành phố cho các sở, ban, ngành, địa phương liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa các dự án” Sở Tài nguyên và Môi trường  
24 'Báo cáo rà soát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2022; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư  
25 'Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và Kế hoạch đầu tư công năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư  
26 'Kế hoạch tổ chức đoàn của Lãnh đạo thành phố thăm doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư  
27 'Đề án đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế Sở Kế hoạch và Đầu tư  
28 Đề án thí điểm thu nhận trẻ nhà trẻ dưới 18 tháng tuổi tại các trường mầm non công lập và nhân rộng mô hình đại trà trên địa bàn thành phố Sở Giáo dục và Đào tạo  
29 Báo cáo đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII, đề xuất các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sớm khôi phục đà tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố (được giao tại Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 21/01/2021) Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội  
30 Báo cáo chuyên đề “Nghiên cứu đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế thành phố” Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội  

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT