Chương trình công tác Quý III năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 21-01-2022 15:26, Lượt xem: 23
TT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì, tham mưu,
đề xuất
Ghi chú
  Quý III    
1 Báo cáo tiến độ tuyến cống thoát nước Khe Cạn đoạn từ Chợ Chiều đến khu dân cư Phước Tường, quận Cẩm Lệ BQL dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên  
2 Báo cáo tiến độ công tác đấu thầu và chuẩn bị khởi công các gói thầu dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu BQL dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên  
3 Đề án xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn trong thiên tai đến năm 2030 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  
4 Đề án “Phát triển dịch vụ logistics thành phố Đà Nẵng kết nối hiệu quả với Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Hành lang kinh tế Đông - Tây giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045” Sở Công Thương  
5 Kế hoạch xúc tiến và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác châu Âu giai đoạn 2022 - 2025 Sở Ngoại vụ  
6 Quyết định Quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương thành phố Đà Nẵng năm 2021 Sở Tài chính  
7 Kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân năm 2022 Sở Khoa học và Công nghệ  
8 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2022 Sở Văn hóa và Thể thao  
9 Đề án “Nâng cao sức khỏe, cải thiện thể trạng người dân thành phố Đà Nẵng” giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2045” Sở Văn hóa và Thể thao  
10 Kế hoạch phòng ngừa và kiểm soát có hiệu quả các điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 Sở Tài nguyên và Môi trường  
11 Nhiệm vụ Quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Sở Tài nguyên và Môi trường  
12 Đề án tổ chức hoạt động Văn phòng Đăng ký đất theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân Sở Tài nguyên và Môi trường  
13 'Đề án truyền thông cải cách hành chính thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 Sở Thông tin và Truyền thông  
14 'Báo cáo kết quả 03 năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030 Sở Thông tin và Truyền thông  
15 'Báo cáo đánh giá tình hình công tác quý III, bàn nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư  
16 Đề án tái cơ cấu đầu tư công theo hướng ưu tiên vốn các công trình, dự án trọng điểm Sở Kế hoạch và Đầu tư  
17 Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2023, báo cáo và làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư  

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT