Chương trình công tác Quý II năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 21-03-2022 08:28, Lượt xem: 29
TT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì, tham mưu,
đề xuất
Ghi chú
  Quý II    
1 Báo cáo dự án hiện đại hóa Trung tâm thông tin chỉ huy kết hợp hệ thống camera phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Công an thành phố  
2 Báo cáo tiến độ thực hiện dự án Tuyến đường vành đai phía Tây 2 thuộc dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng; trong đó tổ chức triển khai thi công hoàn thành đoạn từ đường số 8 Khu Công nghiệp Hòa Khánh đến nút giao cuối tuyến với đường tránh phía nam Hầm Hải Vân BQL dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên  
3 Đề án “Nghiên cứu kêu gọi, xúc tiến các nhà đầu tư lớn đầu tư vào các khu công nghiệp mới (Hòa Cầm - Giai đoạn 2, Hòa Nhơn, Hòa Ninh) và Khu công nghiệp hỗ trợ Khu công nghệ cao Đà Nẵng” Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp thành phố  
4 Báo cáo kết thúc thí điểm và chính thức áp dụng mô hình quản lý An toàn thực phẩm hợp nhất ở tuyến tỉnh để Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Chính phủ xin chủ trương thực hiện Ban An toàn thực phẩm  
5 Báo cáo tổ chức lại các đơn vị hành chính thành phố Đà Nẵng (sau khi Trung ương tổng kết công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021 và phương hướng sắp xếp từ năm 2022 trở đi) Sở Nội vụ  
6 Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  
7 'Đề án “Đánh giá thực trạng và dự báo nhu cầu nhân lực cho khu vực tư tại một số ngành, lĩnh vực mũi nhọn của thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ  
8 Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 8752/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  
9 'Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  
10 Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025 Sở Công Thương  
11 Báo cáo “Phương án đầu tư, quản lý và khai thác chợ Cồn” Sở Công Thương  
12 Báo cáo Đề án thành lập Khu phi thuế quan thành phố Đà Nẵng Sở Công Thương  
13 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 Sở Tài chính  
14 Báo cáo công tác quản lý, sử dụng đất, tài sản công trên địa bàn thành phố Sở Tài chính  
15 Quyết định về việc thu nộp và quản lý sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để thực hiện năm 2022 Sở Tài chính  
16 Đề án xây dựng các chính sách phát triển văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025  
17 Quyết định hướng dẫn quy trình kiểm soát chất lượng các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị” Sở Văn hóa và Thể thao  
18 Kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc và bế mạc Đại hội thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ IX năm 2022 Sở Văn hóa và Thể thao  
19 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi IRONMAN 70.3 Việt Nam, SPRINT và IRONKID năm 2022 Sở Văn hóa và Thể thao  
20 Báo cáo về tiến độ thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa điện ảnh thành phố Sở Văn hóa và Thể thao  
21 Báo cáo xử lý phần diện tích mặt nước biển của 04 dự án khu vực Sơn Trà theo KLTT số 269/KL-TTCP ngày 16/9/2019 cua Thanh tra Chính phủ Sở Tài nguyên và Môi trường  
22 Quyết định phê duyệt bổ sung bảng giá đất vào Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường  
23 Kế hoạch sử dụng đất thành phố giai đoạn 2021-2025  
24 Quyết định phê duyệt danh mục đấu giá đợt 2 năm 2022 Sở Tài nguyên và Môi trường  
25 Báo cáo rà soát tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư  
26 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư  
27 'Báo cáo tình hình thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP); việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa Sở Kế hoạch và Đầu tư  
28 Kế hoạch tổ chức sự kiện Diễn đàn phát triển đường bay châu Á Routes Asia Sở Du lịch  
29 'Đề án quản lý và phát triển du lịch tại Bán đảo Sơn Trà Sở Du lịch  
30 Báo cáo kết quả việc di dời, bàn giao mặt bằng cơ sở nhà đất số 88 Thanh Sơn, phường Thanh Bình, quận Hải Châu UBND quận Hải Châu  

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT