Chương trình công tác Quý I năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 19-01-2022 11:26, Lượt xem: 57
TT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì, tham mưu,
đề xuất
Ghi chú
  Quý I    
1 Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm đạt 100% chỉ tiêu theo quy định Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố  
2 Đề án hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ, thu hút chuyên gia, nhà khoa học trẻ, chuyên gia trẻ, đào tạo chuyên sâu cán bộ, công chức, viên chức trên các lĩnh vực phát triển thành phố theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) Sở Nội vụ  
3 'Đề án đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn lãnh đạo quản lý và thu hút, trọng dụng người có tài năng Sở Nội vụ  
4 Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2021-2030 Sở Xây dựng  
5 'Quy hoạch mở rộng không gian và phát triển các khu đô thị mới về hướng Tây, Tây Bắc Sở Xây dựng  
6 Kế hoạch triển khai thực hiện mục tiêu Chương trình thành phố “5 không - Không có hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025” Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  
7 Hội nghị tổng kết về công tác đối ngoại của thành phố, lồng ghép sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình số 31-CTr/TU ngày 19/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới; sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình số 32-CTr/TU ngày 19/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 Sở Ngoại vụ  
8 Quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2022; Công khai số liệu và thuyết minh quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 Sở Tài chính  
9 Báo cáo cập nhật, bổ sung kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2022-2024 trình UBND thành phố báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sở Tài chính  
10 Đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn Sở Văn hóa và Thể thao  
11 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với đón Xuân, vui Tết Nhâm Dần 2022 và 25 năm kỷ niệm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 - 01/01/2022) Sở Văn hóa và Thể thao  
12 Quyết định thay thế Quyết định số 34/2002/QĐ-UB ngày 05/3/2002 của UBND thành phố Đà Nẵng về Giải thưởng Văn học- Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng Sở Văn hóa và Thể thao  
13 Quyết định điều chỉnh Quyết định số 5772/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 Quy định một số nội dung thực hiện đặt hàng sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng; đặt hàng sản phẩm nghệ thuật biểu diễn như sân khấu, múa… để phục vụ du lịch Sở Văn hóa và Thể thao  
14 Báo cáo chuyên đề phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, làm nền tảng xây dựng thành phố an bình, đáng sống; hình thành các giá trị bản sắc riêng, phù hợp với truyền thống, lịch sử, văn hóa của người Đà Nẵng Sở Văn hóa và Thể thao  
15 Kế hoạch đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Mạng lưới các chính quyền địa phương của PEMSEA (Mạng lưới PNLG) Sở Tài nguyên và Môi trường  
16 Kế hoạch rà soát và đề xuất tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện các Kết luận của Thanh tra Chính phủ (Kết luận: 2852, 34, 269, 1202) và các Bản án của Toà án liên quan đến các vụ án tham nhũng Sở Tài nguyên và Môi trường  
17 Báo cáo chuyên đề về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Sở Tài nguyên và Môi trường  
18 Báo cáo kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường  
19 Phê duyệt danh mục đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 Sở Tài nguyên và Môi trường  
20 Báo cáo phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất của thành phố thời kỳ 2021-2030 để tích hợp vào quy hoạch thành phố Sở Tài nguyên và Môi trường  
21 Báo cáo việc sử dụng đất tại khu vực Sân bay Đà Nẵng Sở Tài nguyên và Môi trường  
22 'Kế hoạch tổng thể về phát triển trạm BTS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022; Sở Thông tin và Truyền thông  
23 Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) thuộc dự án lập Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Sở Tài nguyên và Môi trường  
24 Quyết định ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thành phố Đà Nẵng Sở Kế hoạch và Đầu tư  
25 'Kế hoạch tổ chức đoàn Lãnh đạo thành phố thăm doanh nghiệp nhân dịp tết Nhâm Dần 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư  
26 'Báo cáo đánh giá tình hình công tác quý I, bàn nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư  
27 'Báo cáo kết quả 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Sở Kế hoạch và Đầu tư  
28 'Báo cáo dự báo các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội thành phố cho từng giai đoạn cụ thể, nhất là giai đoạn 2021-2025 và 2025-2030 Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội

 

29 Báo cáo Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Sở Kế hoạch và Đầu tư  
30 Đề án định hướng phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Sở Du lịch  
31 Đề án xây dựng trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực tại thành phố Đà Nẵng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội  
32 'Chương trình Tọa đàm mùa Xuân 2022 Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư  
33 Kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố năm 2022; Ban An toàn thực phẩm  
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT