Số giường bệnh năm 2020 phân theo quận/huyện
Đăng ngày 15-11-2021 15:38

Năm 2020, tổng số giường bệnh là 7.680 giường bệnh. Trong đó, quận Liên Chiểu có 1.235 giường, quận Thanh Khê có 801 giường, quận Hải Châu có 3.038 giường, quận Sơn Trà có 269 giường, quận Ngũ Hành Sơn có 1.358 giường, quận Cẩm Lệ có 732 giường và huyện Hòa Vang có 247 giường.

Số giường bệnh năm 2020 phân theo quận/huyện
(ĐVT: giường)

  Tổng số Trong đó
  Bệnh viện Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng Phòng khám đa khoa khu vực Trạm y tế xã phường cơ quan xí nghiệp
Tổng số 7.680 7.168 120   392
Phân theo đơn vị cấp huyện          
Quận Liên Chiểu 1.235 1.200     35
Quận Thanh Khê                                 801                     731     70
Quận Hải Châu                               3.038                  2.947     91
Quận Sơn Trà                                 269                     220     49
Quận Ngũ Hành Sơn                               1.358                  1.330     28
Ngũ Cẩm Lệ                                 732                     570 120   42
Huyện Hòa Vang                                 247                     170     77
Huyện Hoàng Sa          
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT