Doanh nghiệp và thu hút đầu tư 11 tháng năm 2021
Đăng ngày 30-11-2021 15:38

Doanh nghiệp và thu hút đầu tư 11 tháng năm 2021 trên địa bàn thành phố cụ thể như sau:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT