Số trường mầm non phân theo huyện/quận
Đăng ngày 15-11-2021 15:30

Năm học 2020-2021, toàn thành phố có tổng số 206 trường mầm non. Trong đó: quận Liên Chiểu có 38 trường, quận Thanh Khê có 34 trường, quận Hải Châu có 43 trường, quận Sơn Trà có 23 trường, quận Ngũ Hành Sơn có 25 trường, quận Cẩm Lệ có 24 trường và huyện Hòa Vang có 19 trường.

Số trường mầm non phân theo huyện/quận
(Đơn vị tính: trường)

  Năm học: 2019-2020 Năm học: 2020-2021
Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra
Công lập Ngoài công lập Công lập Ngoài công lập
TỔNG SỐ 208 71 137 206 71 135
Phân theo đơn vị cấp huyện            
Quận Liên Chiểu 39 9 30 38 9 29
Quận Thanh Khê 35 10 25 34 10 24
Quận Hải Châu 44 16 28 43 16 27
Quận Sơn Trà 23 8 15 23 8 15
Quận Ngũ Hành Sơn 24 7 17 25 7 18
Quận Cẩm Lệ 24 6 18 24 6 18
Huyện Hòa Vang 19 15 4 19 15 4
Huyện Hoàng Sa            
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT