Thu nhập bình quân của lao động làm công ăn lương phân theo ngành kinh tế
Đăng ngày 30-09-2021 09:22, Lượt xem: 501

Năm 2020, thu nhập bình quân của lao động làm công ăn lương là 6.523 nghìn đồng/Người/tháng. Trong đó, nhóm ngành Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có thu nhập bình quân của lao động làm công ăn lương cao nhất với 10.448 nghìn đồng/Người/tháng; nhóm ngành Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình có thu nhập bình quân của lao động làm công ăn lương thấp nhất với 3.896 nghìn đồng/Người/tháng.

Thu nhập bình quân của lao động làm công ăn lương phân theo ngành kinh tế (ĐVT: Nghìn đồng/Người/tháng)
  2016 2017 2018 2019 2020
Tổng số 5.639 6.067 6.557 7.558 6.523
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản                     4.498                     5.253                     4.883                     7.905                      4.938
Khai khoáng                      4.431                     6.304                     6.469                     7.426                      9.030
Công nghiệp chế biến, chế tạo                     4.930                     5.520                     5.904                     6.641                      6.285
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí                     8.160                     9.274                     9.449                   10.987                      8.743
Cung cấp nước                     6.562                     8.294                     7.235                     6.219                      6.977
Xây dựng                     5.637                     5.968                     6.543                     7.761                      6.541
Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác                     5.437                     6.045                     6.510                     6.911                      6.569
Vận tải, kho bãi                     6.417                     6.904                     7.551                     9.589                      6.810
Dịch vụ lưu trú và ăn uống                     4.304                     4.720                     5.167                     5.969                      5.192
Thông tin và truyền thông                      8.367                     8.059                     9.616                     9.907                      8.549
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm                     8.303                     9.752                     9.523                     9.661                    10.448
Hoạt động kinh doanh bất động sản                      5.430                     9.181                     7.094                   12.270                      6.156
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ                     6.805                     7.429                     7.613                     8.929                      7.898
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ                     5.478                     5.939                     7.000                     7.827                      5.364
Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội; quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc                      6.627                     6.652                     7.325                     9.054                      7.080
Giáo dục và đào tạo                     5.830                     6.057                     6.106                     7.134                      6.690
Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội                     7.060                     7.019                     8.199                     7.320                      7.408
Nghệ thuật, vui chơi và giải trí                     5.688                     5.592                     7.111                     8.243                      7.033
Hoạt động dịch vụ khác                     3.738                     4.660                     4.702                     5.505                      4.754
Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình                     3.186                     3.212                     3.465                     4.221                      3.896
Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế                     7.014                   12.600                     7.000                   13.273                      6.130

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT