Diện tích gieo trồng một số loại cây vụ Đông - Xuận 2020 quý I năm 2020
Đăng ngày 02-05-2020 14:13, Lượt xem: 27

Diện tích gieo trồng một số loại cây vụ Đông - Xuận 2020 quý I năm 2020 trên địa bàn thành phố được thể hiện như sau:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT