Chỉ số sản xuất công nghiệp quý I năm 2020
Đăng ngày 02-05-2020 14:14, Lượt xem: 67

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý I năm 2020 trên địa bàn thành phố được thể hiện như sau:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT