Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 4 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 05-05-2020 10:05, Lượt xem: 50

Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 4 năm 2020 trên địa bàn thành phố ước đạt 3.199,2 tỷ đồng, giảm 17,3% so với tháng trước, giảm 30,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 4 giảm ở tất cả các ngành hàng, nhu cầu tiêu dùng dân cư giảm đã làm cho tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn giảm sâu so với cùng kỳ năm trước.

THỦY THANH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT