Những vấn đề đặt ra và một số giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông qua chỉ số PCI 2019
Đăng ngày 22-12-2020 09:53, Lượt xem: 450

Trên cơ sở phân tích chi tiết kết quả đánh giá và nguyên nhân đối với sự tăng giảm của từng chỉ tiêu đối với từng nhóm chỉ số thành phần, có thể thấy được những vấn đề cần đặt ra để từ đó có thể có những giải pháp nhằm cải thiện đối với từng nhóm chỉ số thành phần cụ thể như sau:

​1.Nhóm chỉ số thành phần giảm điểm

Chi phí thời gian để thực hiện các quy định NN:

Cần tập trung cải thiện các vấn đề liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra đối với DN. Trong đó, cần giảm bớt số lần thanh tra, kiểm tra cũng như giảm thời gian thanh tra, kiểm tra thuế. Ngoài ra, theo đánh giá của DN thì cần phải có những giải để có thể kiểm soát tốt quá trình thanh tra, kiểm tra để không tạo cơ hội cho cán bộ nhũng nhiễu DN.

Bên cạnh đó, về các TTHC ở những lĩnh vực còn phiền hà cũng chủ yếu tập trung đối với các TTHC ở các lĩnh vực liên quan đến Đất đai, giải phóng mặt bằng; Bảo hiểm xã hội; Quản lý thị trường và Thuế, phí, lệ phí.

Ngoài cơ quan Thuế, thì theo đánh giá của DN thì cơ quan Quản lý thị trường và liên quan đến An toàn phòng chống cháy nổ cũng là cơ quan đã tiến hành thanh tra, kiểm tra nhiều lần đối với DN. Cơ bản các DN đồng ý việc thanh tra, kiểm tra đều với mục đích tích cực là Hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ pháp luật tốt hơn và Giúp bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và xã hội, tuy nhiên cũng có khoản 17,31% DN cho rằng thanh, kiểm tra là Tạo cơ hội cho cán bộ thanh, kiểm tra nhũng nhiễu doanh nghiệp.

Chi phí gia nhập thị trường:

Cần phải tập trung rà soát đối với việc đăng ký thành lập DN, cũng như rút ngắn thời gian hoàn thành các thủ tục để DN chính thức hoạt động. Trong đó, cần có những giải pháp để cải thiện các việc liên quan đến cán bộ trong thủ tục (thay đổi) đăng ký DN.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng CNTT liên quan đến thủ tục (thay đổi) đăng ký DN cũng cần phải rà soát để tiếp tục cải thiện trong thời gian đến.

2.Nhóm chỉ số thành phần cải thiện về điểm số nhưng tụt hạng

Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất:

Cần tập trung rà soát và rút ngắn thời gian liên quan đến cấp GCNQSDĐ cũng như tiếp tục triển khai các giải pháp về công tác cán bộ liên quan đến các TTHC về đất đai.

Bên cạnh đó, công tác liên quan đến giải phóng mặt bằng cũng cần có những giải pháp để cải thiện trong thời gian đến.

Ngoài ra, để có thể góp phần cải thiện chỉ số Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất, trong thời gian đến thành phố cần quan tâm hơn đến mặt bằng sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, bởi vì đây là nhóm chỉ tiêu mà các địa phương khác đang làm khá tốt.

Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự

Cần rà soát đối với việc giải quyết các vụ việc kinh tế và các vụ mất trộm tài sản của DN. Đồng thời, việc phải trả tiền 'bảo kê' cho băng nhóm côn đồ, xã hội đen để yên ổn làm ăn, dù có tỷ lệ nhỏ DN gặp phải nhưng cũng cần sự vào cuộc của chính quyền.

Chất lượng đào tạo lao động

Cần tập trung cải thiện chất lượng dịch vụ Giới thiệu việc làm, đồng thời có những giải pháp hỗ trợ đối với các nhà cung cấp tư nhân cho dịch vụ GTVL. Đồng thời, cần có giải pháp cải thiện lao động tại thành phố trong việc đáp ứng được nhu cầu sử dụng của DN, bởi vì đây là chỉ tiêu đang có dấu hiệu giảm sút trong những năm gần đây.

Tính minh bạch và tiếp cận thông tin

Chỉ số thành phần Tính minh bạch và tiếp cận thông đã từng là chỉ số thành phần thế mạnh của Đà Nẵng, tuy nhiên trong thời gian gần đây đang có sự sụt giảm nghiêm trọng, đặc biệt là về thứ hạng. Để góp phần cải thiện và lấy lại vị trí dẫn đầu đối với chỉ số thành phần này, trong thời gian đến cần tập trung cải thiện các vấn đề sau:

- Cần công khai và minh bạch hơn nữa các tài liệu liên quan về ngân sách, các thông tin mời thầu…

- Cần có sự cung cấp thông tin, hoặc có sự phản hồi kịp thời cho DN khi có những yêu cầu hoặc đề nghị từ phía DN. Bên cạnh đó cần nâng cao hơn nữa vai trò của Hiệp hội, hội DN trên địa bàn trong việc xây dựng chính sách, quy định của thành phố, đặc biệt là các chính sách, quy định liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển của cộng đồng doanh nghiệp.

- Ngoài ra, cũng cần hết sức lưu ý đến các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, bởi vì các yếu tố liên quan đến cán bộ trong chỉ số thành phần công khai minh bạch vẫn còn khoảng cách so với các địa phương dẫn đầu.

Cạnh tranh bình đẳng

Như đã phân tích ở trên thì chỉ số này luôn là chỉ số thành phần bị đánh giá khá thấp của Đà Nẵng trong thời gian qua. Vì vậy, việc cải thiện chỉ số này sẽ rất khó khăn, tuy nhiên đó cũng là cơ hội cho Đà Nẵng. Nếu có thể có những giải pháp tích cực để cải thiện chỉ số thành phần này, nó sẽ có những đóng góp mạnh mẽ đối với mức độ cải thiện của Đà Nẵng trong điểm tổng hợp của PCI cũng như sẽ góp phần cải thiện đáng kể vị trí xếp hạng của Đà Nẵng.

Trong thời gian đến, các vấn đề liên quan đến việc phân biệt đối xử giữa DN dân doanh với các “loại hình” DN như: DNNN, DN FDI, DN thân quen CBCC, DN lớn… cần phải được cải thiện mạnh mẽ. Trong đó, lưu ý hạn chế sự phân biệt đối với giữa các “loại hình” DN này trong các hoạt động thực hiện TTHC, tiếp cận các khoản vay, tiếp nhận và giải quyết các khó khăn, cũng như tránh sự ưu ái, thiên vị đối với các “loại hình” DN này so với các DN dân doanh trên địa bàn.

3.Nhóm chỉ số thành phần cải thiện về điểm số, đồng thời có cải thiện về thứ hạng

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp:

Đối với chỉ số này nhìn chung về phía nhà nước thì các dịch vụ hỗ trợ DN là khá ổn, tuy nhiên dưới góc độ nhà cung cấp dịch vụ tư nhân thì còn bị đánh giá khá thấp đối với hầu hết các dịch vụ như: tìm kiếm thông tin thị trường; tư vấn pháp luật; xúc tiến thương mại; dịch vụ liên quan đến công nghệ; dịch vụ đào tạo về kế toán, tài chính; dịch vụ đào tạo về quản trị kinh doanh.

Bên cạnh đó, theo số liệu của báo cáo PCI thì Tỷ lệ DN cung cấp dịch vụ (CCDV) trên tổng số DN và Tỷ lệ DN CCDV tư nhân và FDI trên tổng số DN CCDV trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn còn khá thấp và còn có xu hướng giảm. Vì vậy, thành phố cần phải có chính sách, giải pháp để phát triển, nâng cao số lượng và chất lượng cộng đồng DN cung cấp dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo thành phố:

Để có thể lấy lại vị thế của mình đối với chỉ số thành phần này, thành phố cần tập trung cải thiện đối với việc thực thi các sáng kiến, chủ trương của lãnh đạo thành phố ở cấp sở/ngành và quận/huyện. Đặc biệt, thành phố cần có những rà soát đối với hệ thống pháp luật khi chỉ tiêu “Khi CS, PL TW có điểm chưa rõ, CQ thành phố thường 'đợi xin ý kiến chỉ đạo' hoặc 'không làm gì'” đã tăng liên tục qua các năm trong thời gian gần đây.

Chi phí không chính thức:

Như đã đề cập đến công tác cán bộ ở các chỉ số đã phân tích như Chi phí thời gian để thực hiện các quy định NN, Chi phí gia nhập thị trường, Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất, Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, đối với chi phí không chính thức thì chỉ tiêu Tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết TTHC cho DN là phổ biến cũng có xu hướng tăng trở lại.

Bên cạnh đó cần tập trung cải thiện đối với việc Chi trả CPKCT là điều bắt buộc để đảm bảo trúng thầu, cũng như Tỷ lệ DN phải chi hơn 10% doanh thu cho các loại chi phí không chính thức cũng đã tăng.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT