Đề án nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh giai đoạn 2020 - 2025
Đăng ngày 23-12-2020 09:37, Lượt xem: 503

Nhằm góp phần duy trì bền vững công tác bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật Tuồng, một loại hình nghệ thuật dân tộc đặc trưng của Quảng Nam - Đà Nẵng nói riêng và của Việt Nam nói chung, từng bước củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, quảng bá nghệ thuật truyền thống của Nhà hát giai đoan 2020- 2025, xây dựng Nhà hát phát triển theo hướng bền vững, từng bước đưa Nhà hát thành điểm đến tham quan, du lịch đặc sắc của thành phố, UBND thành phố đã phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh giai đoạn 2020 – 2025.

Cụ thể, đề án đã đặt ra mục tiêu từ năm 2020 đến 2022 sẽ ổn định về tổ chức, công tác nhân sự để thành lập 02 lực lượng biểu diễn để vừa tổ chức biểu diễn Tuồng lưu động vừa thưc hiện tốt chương trình phục vụ du khách hàng đêm. Mở rộng các hoat động đa dạng hóa các hình thức biểu diển, đảm bảo nguồn thu hoạt động sự nghiệp từ năm 2022 là 1,5 tỷ đồng/ năm. Từ năm 2022 đến 2023: Xây dựng một sản phẩm nghệ thuật độc đáo có chất lượng nghệ thuật cao để đủ sức thu hút khán giả và du khách. Từ năm 2023 đến năm 2025: Triển khai tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên các lĩnh vực: Đạo diễn biên kịch (soạn giả), nhạc sĩ sáng tác, chỉ huy/ dàn dựng... cho Nhà hát; Đầu tư xây dựng 01 địa điểm mới có các điều kiện thuận lợi về mọi mặt để tổ chức biểu diễn, đặc biệt là biểu diễn hằng đêm phục vụ khách du lịch. Đồng thời, phấn đấu nâng cao chất lượng hoạt động để đưa Nhà hát trờ thành một trong các đơn vị nghệ thuật Tuồng có chất lượng hàng đầu của Việt Nam, nhà hát Tuồng trung tâm của miền Trung và thực hiện tự chủ chi thường xuyên được 20% kinh phí hoạt động từ năm 2025.

Đề án đã đặt ra các giải pháp về nâng cao chất lưọng hoạt động và biểu diễn nghệ thuật. Theo đó, đối với nghệ thuật Tuồng là giữ gìn, phát triển và khai thác tốt loại hình nghệ thuật truyền thống. Thực hiện tốt việc khôi phục các vở Tuồng cổ mẫu mực, phát huy hiệu quả việc xây dựng các vở Tuồng mới có giá trị nghệ thuật cao để phục vụ nhân dân. Đối với các chương trình nghệ thuật tổng hợp, đầu tư kinh phí xây dựng các chương trình tổng hợp có nội dung chủ đề cụ thể, đa dạng các hình thức trình diễn, kết hợp giữa truyền thống với hiện đại, sử dụng các hiệu ứng, kỹ xảo ánh sáng, âm thanh hiện đại nhằm tạo ra những sản phẩm nghệ thuật độc đáo, đáp ứng nhiều đối tượng khán giả. Cùng với đó, tập trung xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức và nhân sự của Nhà hát, đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, các chức danh lãnh đạo Đoàn biểu diễn, phòng Hành chính - Tổng hợp, phòng Nghiệp vụ, để thực hiện công việc một cách có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên, định kỳ chọn lọc và cử viên chức, nghệ sĩ, diễn viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và các chuyên ngành liên quan tại các cơ sở đào tạo trong nước. Đồng thời, kêu gọi sự đầu tư về tài chính theo hình thức xã hội hóa để xây dựng các chương trình nghệ thuật có chất lượng cao từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Tăng cường việc giao lưu, biểu diễn Nghệ thuật trong nước, khu vưc và quốc tế.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa và thể thao là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện Đề án, chỉ đạo nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh hàng năm xây dựng Kế hoạch thực hiện từ nội dung của Đề án. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục xây dựng kế hoạch đưa sân khấu Tuồng vào học đường một cách hiệu quả và thiết thực.Sở Nội vụ thực hiện công tác tiếp nhận diễn viên, nhạc công Tuồng được đào tạo theo Đề án của Bộ để bổ sung nhân lực cho Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh trong thời gian đến. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND thành phố bố trí nguồn vốn đầu tư để thực hiện các nội dung của Đề án. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn định kỳ có những chuyên mục, bài viết, phóng sự... về nội dung nghệ thuật truyền thống để góp phần quảng bá nghệ thuật truyền thống địa phương, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về giá trị của nghệ thuật truyền thống địa phương nói chung và nghệ thuật Tuồng nói riêng.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác