Đề án đầu tư trang thiết bị hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy - học cho các trường tiểu học trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 24-12-2020 09:36, Lượt xem: 248

Nhằm bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, năng lực giải quyết vấn đề từ lý thuyết đến thực tế, rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự khám phá và giải quyết vấn đề; phát huy sự tìm tòi, tư duy độc lập sáng tạo của học sinh thông qua các hoạt động độc lập, hoạt động nhóm, UBND thành phố đã phê duyệt đề án đầu tư trang thiết bị hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy - học cho các trường tiểu học trên địa bàn thành phố.

Để đáp ứng xu thế phát triển của thế giới thì việc đầu tư trang bị thêm trang thiêt bị hiện đại, nhất là đầu tư khu vui chơi vận động, đầu tư lớp học tương tác ứng dụng STEAM để ứng dụng tự động hóa và trí tuệ nhân tạo của cách mạng 4.0 là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới. Theo đó, đầu tư bổ sung trang thiết bị dùng chung lớp 1 cho các trường tiểu học, đảm bảo 1 bộ/lớp 1 để hỗ trợ đổi mới chươmg trình GDPT. Phát huy sự tìm tòi, niềm đam mê nghiên cứu khoa học cho học sinh tiểu học thông qua thiết bị hỗ trợ đổi mới dạy - học. Xây dựng các lớp học tương tác, hoạt động của lớp học tương tác giúp học sinh trải nghiệm các mô hình giáo dục mới trên thế giới mới với các công cụ học tập hiện đại. Đầu tư khu thể dục thể thao, vận động vui chơi để phát huy năng lực của thầy và trò, gắn với rèn luyện thể lực và thể chất, hướng tới người lao động Việt Nam có tầm vóc, có sức khỏe và trí tuệ.

Đề án sẽ đầu tư cho 96 trường tiểu học công lập trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí thực hiện Đề án là 136.342 triệu đồng. Trong đó, kinh phí mua sắm bổ sung thiết bị dùng chung lớp 1 hỗ trợ đổi mới GDPT năm 2020 cho các trường tiểu học theo Đề án là 40.000 triệu đồng từ nguồn kinh phí nguồn ngân sách thành phố bố trí cho sự nghiệp giáo dục. Kinh phí mua sắm lớp học tương tác và bộ thiết bị vận động ngoài trời cho các trường tiểu học hỗ trợ đổi mới GDPT cho các trường tiểu học năm 2020 và năm 2021 là 96.342 triệu đồng, trong đó, từ nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của ngành giáo dục, đào tạo năm 2020 để thực hiện Đề án là 20.008 triệu đồng, nguồn ngân sách thành phố năm 2021 bố trí cho sự nghiệp giáo dục để thực hiện Đề án là 76.3 34 triệu đồng.

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện Đề án. Các sở, ban, ngành, UBND các quận huyện và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp và triển khai thực hiện Đề án.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác