Đề án đầu tư các nghề trọng điểm giai đoạn 2018-2022 của Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng
Đăng ngày 23-12-2020 09:34, Lượt xem: 156

Nhằm tập trung đầu tư đồng bộ, hiện đại, đạt chuẩn về cơ sở vật chất; trang thiết bị đào tạo; chương trình, giáo trình; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học, để Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng đủ điều kiện kiểm định chất lượng tuyển sinh cung ứng nguồn nhân lực qua giáo dục nghề nghiệp có chất lượng cao cho phát triển kinh tế, xã hội thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố đã phê duyệt Đề án đầu tư các nghề trọng điểm giai đoạn 2018-2022 của Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng.

Theo đó, các nghề trọng điểm được đầu tư gồm: Nghề Công nghệ ô tô; nghề Cơ điện tử và nghề Điện công nghiệp; Nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp; nghề Hàn và nghề Điện tử công nghiệp; Nghề Hướng dẫn du lịch với tổng mức đầu tư của Đề án hơn 583 tỷ đồng, bao gồm các dự án sau:

- Dự án đầu tư Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, giai đoạn 1, tổng kinh phí hơn 285 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

- Dự án đầu tư mua sắm thiết bị đào tạo các nghề trọng điểm từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm giai đoạn 2016 – 2020 với tổng kinh phí 30 tỷ đồng.

- Dự án Tăng cường lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản với tổng kinh phí 67 tỷ đồng (Trong đó: vốn vay ODA hơn 52 tỷ đồng; vốn đối ứng từ nguồn ngân sách thành phố gần 8 tỷ đồng và vốn đối ứng từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng gần 7 tỷ đồng).

- Dự án đầu tư mua sắm thiết bị đào tạo các nghề trọng điểm từ nguồn vốn ngân sách thành phố và các nguồn hợp pháp khác, tổng kinh phí 176 tỷ đồng.

- Dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học từ ngân sách thành phố, tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng.

- Dự án đầu tư xây dựng phát triển, xây dựng chương trình, giáo trình các nghề trọng điểm từ ngân sách thành phố, tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng.

- Dự án đầu tư đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng, tổng kinh phí hơn 4,8 tỷ đồng.

UBND thành phố giao Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các cơ quan Trung ương và thành phố tổ chức thực hiện Đề án, đồng thời, tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND thành phố về tình triển khai thực hiện các dự án thành phần về mua sắm thiết bị đào tạo các trọng điểm từ nguồn vốn trung ương hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm giai đoạn 2016-2020 và dự án Tăng cường lĩnh vực dục nghề nghiệp sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản.

Đồng thời, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng về công tác chuyên môn tuyển sinh, đào tạo, giới thiệu việc làm cho sinh viên học các nghề trọng điểm theo đúng quy định pháp luật. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng cân đối, phân bổ nguồn kinh phí thực hiện các dự án thành phần thuộc ngân sách thành phố của Đề án.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác