Đề án thực hiện chính sách đào tạo sau đại học và đào tạo ê-kip chuyên môn cho cán bộ y tế tại các trung tâm y tế và bệnh viện trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2022
Đăng ngày 23-12-2020 02:33, Lượt xem: 302

Với mục tiêu tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ y tế đáp ứng với tiêu chuẩn chuyên môn nghề nghiệp của Bộ Y tế và yêu cầu triển khai các kỹ thuật phòng bệnh, khám chữa bệnh và phục hồi chức năng theo định hướng phát triển ngành y tế thành phố, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố, UBND thành phố đã ban hành Đề án thực hiện chính sách đào tạo sau đại học và đào tạo ê-kip chuyên môn cho cán bộ y tế tại các trung tâm y tế và bệnh viện trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2022.

Theo đó, đối tượng tham gia đề án là viên chức, người lao động có chức danh nghề nghiệp “bác sĩ” (bao gồm cả đối tượng thu hút, đối tượng được đào tạo theo Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Y tế thành phố Đà Nẵng) hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp được cử đi đào tạo sau đại học (chuyên khoa cấp I, thạc sĩ, bác sĩ nội trú, chuyên khoa cấp II, tiến sĩ) các chuyên ngành mà theo quy định của pháp luật cần phải có Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh và đảm bảo các điều kiện sau: không trong thời gian tập sự (09 tháng); Có cam kết tiếp tục công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc ngành y tế thành phố Đà Nẵng sau khi tốt nghiệp trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo; Chuyên ngành đào tạo phù họp với vị trí việc làm, nhu cầu của đơn vị cử đi học hoặc của ngành y tế thành phố; Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác gần nhất (không yêu cầu có ít nhất 02 năm liên tục gần nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên theo Quyết định số 15).

Ngoài ra, đề án cũng đào tạo ê-kip chuyên môn cho cán bộ y tế tại các trung tâm y tế và bệnh viện trực thuộc Sở Y tế. Đối tưọng là viên chức, hợp đồng lao động, đối tượng thu hút, đối tượng được đào tạo theo chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành y tế thành phố Đà Nẵng hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế thành phố.

Dự kiến, tổng số khóa, lớp đào tạo theo ekip chuyên môn là 116; trong đó: số ê-kip phát triển kỹ thuật mới tại các đơn vị là 47; số ê-kip duy trì, phát triển kỹ thuật sẵn có là 69.

UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện bảo đảm đạt mục tiêu đề ra; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

(Nội dung chi tiết xem ở file đính kèm)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác