Đề án phát triển du lịch cộng đồng Nam Ô
Đăng ngày 23-12-2020 02:33, Lượt xem: 1578

Nhằm khai thác lợi thế, tiềm năng tài nguyên du lịch địa phương để tạo sản phẩm du lịch mới, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và tiện ích phục vụ lợi ích công cộng, góp phần thu hút người dân và du khách đến tham quan vui chơi, giải trí, du lịch trải nghiệm. Khai thác du lịch kết hợp bảo tồn các di sản văn hóa; giới thiệu các tập quán, sản phẩm làng chài đến với du khách, hình thành khu vực để du khách khám phá, trải nghiệm khi đến với biển Đà Nẵng, UBND thành phố đã ban hành Đề án phát triển du lịch cộng đồng Nam Ô.

UBND thành phố xây dựng cơ chế hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, hoạt động kinh doanh tại khu vực; hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh các sản phẩm lưu nhiệm và hỗ trợ về vay vốn, đào tạo, quảng bá. Chính quyền địa phương vận động các Nhà đầu tư, doanh nghiệp tại khu vực thực hiện đầu tư tài trợ cải tạo chỉnh trang đường giao thông, hệ thống cấp, thoát nước, điện chiếu sáng công cộng, cây xanh bóng mát... và đôn đốc Chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô khẩn trương thực hiện đầu tư các hạng mục thuộc Dự án (bãi đỗ xe, trạm điều hành quản lý, khu bán hàng lưu niệm, nhà nghỉ chân, nhà vệ sinh công cộng)... để hỗ trợ thêm các sản phẩm, hạ tầng phục vụ du lịch tại khu vực

Cùng với đó, tổ chức rà soát về trình độ để tổ chức các lớp phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển du lịch; đặc biệt chú trọng nâng cao nhận thức của người dân về ý thức xây dựng hình ảnh ngườidân thân thiện, mến khách và thương hiệu du lịch Đà Nẵng trong mắt du khách. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiêp, kỹ năng ứng xử, kỹ năng hướng dẫn du lịch cho cộng đồng dân cư để đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch.

Ngoài những hoạt động quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành và địa phương, để hoạt động du lịch cộng đồng tại khu vực được thuận lợi, đảm bảo quy định pháp luật, hiệu quả trong kinh doanh cũng như thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước, cần thiết ban hành các quy chế hoạt động du lịch cộng đồng trong khu vực.

Dự kiến kinh phí thực hiện Đề án là 46,1 tỷ đồng, trong đó: nguồn kinh phí xã hội hóa là 35,4 tỷ đồng, nguồn kinh phí ngân sách là 10,7 tỷ đồng.

UBND thành phố giao UBND quận Liên Chiểu chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan để tổ chức triển khai thực hiện Đề án. Xây dựng kế hoạch triển khai các công việc cụ thể để thực hiện các nội dung của Đề án, vận động, khuyến khích các hộ dân chuyển đổi ngành nghề phù hợp với định hướng phát triển du lịch cộng đồng nêu tại Đề án; Vận động các Nhà đầu tư, doanh nghiệp quan tâm, Chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô đóng góp nguồn vốn và thực hiện tài trợ, đầu tư các sản phẩm để tạo sản phẩm dịch vụ hấp dẫn phục vụ du khách tại khu vực. Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, bổ trí hệ thống wifi công cộng để hỗ trợ du khách kết nối thông tin thuận lợi. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ đẩy nhanh các thủ tục có liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng để sớm triển khai xây dựng dự án khu du lịch Nam Ô. Sở Tài nguyên và môi trường theo dõi, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo UBND quận Liên Chiểu trong việc thực hiện các công việc thu gom rác thải; thẩm định, có ý kiển đối với khối lượng, phương án thu gom rác do UBND quận đề xuất nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực.

(Nội dung chi tiết xem ở file đính kèm)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác