Thành phố Đà Nẵng

Diện tích tự nhiên: 128.488 ha (1.284,88 km2), huyện đảo Hoàng Sa: 30.500 ha.

Đơn vị hành chính: 06 quận (Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ) và 02 huyện (Hòa Vang và huyện đảo Hoàng Sa). 

Dân số: 1.134.310 người; dân số nam: 576.000 người (chiếm 50,7%) và dân số nữ: hơn 558.000 người (chiếm 49,3%).

Thu nhập bình quân đầu người: 86,1 triệu đồng/người.

Thu hút đầu tư (15/12/2020): 704 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư 147.813,1 tỷ đồng, 881 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư 3,707 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu: 1,538 tỷ USD.