Ban hành bộ công cụ đánh giá mức độ trưởng thành về chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp
Đăng ngày 28-11-2023 08:00, Lượt xem: 98

Nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận chuyển đổi số theo các tiêu chí định tính làm cơ sở để xây dựng kế hoạch và lộ trình chuyển đổi số phù hợp, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp (Bộ chỉ số DBI). Bộ chỉ số được thống nhất giữa Bộ TT&TT và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) nhằm cung cấp công cụ đo lường, xác định và theo dõi mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp, so sánh giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành.

Các doanh nghiệp sử dụng Bộ công cụ đánh giá mức độ trưởng thành về chuyển đổi số bằng cách truy cập địa chỉ: https://dbi.gov.vn. Cụ thể, Bộ chỉ số DBI gồm 2 bộ chỉ số thành phần: Bộ Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn.

Trong đó, Bộ Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa là một bộ các tiêu chí chung, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đánh giá toàn diện mức độ chuyển đổi số theo 7 trụ cột chính gồm: định hướng chiến lược; trải nghiệm khách hàng và bán hàng đa kênh; chuỗi cung ứng; hệ thống thông tin và quản trị dữ liệu; quản lý rủi ro và an toàn thông tin mạng; nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán, kế hoạch, pháp lý và nhân sự; con người và tổ chức. 

Dựa vào phản hồi của người tham gia đánh giá, mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được cụ thể hóa theo các cấp độ, từ cơ bản đến đang phát triển, phát triển, nâng cao và dẫn đầu.

Bộ Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn là bộ các tiêu chí đánh giá nâng cao để các doanh nghiệp tự thực hiện hoặc thông qua tư vấn viên thuộc Mạng lưới tư vấn viên được công nhận giữa 2 Bộ TT&TT và KH&ĐT thực hiện đánh giá.

Các tiêu chí được xây dựng ở mức độ nâng cao, bám sát vào các hoạt động của doanh nghiệp lớn, có tính hệ thống để đánh giá mức độ chuyển đổi số. Cấu trúc bộ chỉ số này được chia thành 6 trụ cột gồm: khách hàng, chiến lược, công nghệ, vận hành, văn hóa và dữ liệu với tổng số 25 nhóm tiêu chí, 140 tiêu chí thành phần. 

Cùng với Bộ Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số, các doanh nghiệp có thể tiếp cận, sử dụng các nền tảng chuyển đổi số bằng cách tìm hiểu các Nền tảng xuất sắc phát triển kinh tế số, xã hội số do Bộ TT&TT đã kiểm tra, đánh giá sơ bộ và công bố chính thức. Các Nền tảng số được giới thiệu tại địa chỉ: https://smedx.vn theo Kế hoạch của Uỷ ban quốc gia về chuyển đổi số gồm: 1Office, CyStack Web Security, Bkav VALA, ezCloud,...

Liên quan đến những vấn đề nêu trên, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố cho biết, trong quá trình đánh giá hiện trạng chuyển đổi số cho đơn vị, nghiên cứu tìm hiểu, sử dụng nền tảng, các cơ quan, doanh nghiệp, hiệp hội cần hỗ trợ có thể liên hệ ông Thái Thanh Hải, Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin, số điện thoại: 0236 3840 125 hoặc Đường dây nóng chuyển đổi số thành phố: 19001022. 

KHÁNH NHI

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác