Triển khai mô hình thành phố thông minh toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số trong năm 2023
Đăng ngày 13-01-2023 08:22

Chiều 12-1, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, Sở tham mưu đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số ở tất cả các trụ cột và bám sát định hướng xuyên suốt chuyển đổi số năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông là: “Đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các nền tảng số Việt Nam”, gắn với chủ đề năm 2022 của thành phố là “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”.

Tổng doanh thu toàn ngành Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cả năm 2022 ước đạt  34.293 tỷ đồng, đạt 103,4% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 132 triệu USD, đạt 120% so với kế hoạch.


Quang cảnh Hội nghị

Tính đến tháng 12-2022, 100% dịch vụ công đã được triển khai trực tuyến mức 4, tỷ lệ dịch vụ công có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 96% (vượt mục tiêu 85%, gấp 2 lần so với trung bình toàn quốc); tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn thành phố đạt 73% (vượt mục tiêu 65%, gấp 1,5 lần so với trung bình toàn quốc); tích hợp 1.476 dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; sử dụng tài khoản công dân số để người dân chỉ cung cấp thông tin một lần (đầu) sử dụng dịch vụ công, sử dụng dữ liệu số thay thế một số thành phần hồ sơ giấy; bắt đầu triển khai đưa các thủ tục ngoài một cửa và dịch vụ sự nghiệp công lên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố.

Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP ước năm 2022 là 17%; số lượng tài khoản công dân số đạt khoảng 43% dân số trưởng thành; tỷ lệ hộ gia đình kết nối Internet cáp quang băng rộng đạt 99,61%; tỷ lệ hộ gia đình có địa chỉ số đạt 45,77%,...

Trong công tác Quản lý nhà nước về Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở TT&TT đã tổ chức lớp tập huấn: Kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; công tác quản lý báo chí; tham mưu UBND ban hành Công văn chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật trên địa bàn; xử lý các vấn đề liên quan và quản lý tốt Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú; tham mưu UBND thành phố Quyết định kiện toàn nhân sự tổ công tác thông tin báo chí thành phố.


Giám đốc Sở TT&TT thành phố Nguyễn Quang Thanh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Sở TT&TT thành phố Nguyễn Quang Thanh cho biết, năm 2023, Sở TT&TT triển khai mô hình thành phố thông minh toàn diện nhằm nâng cao chất luợng cuộc sống của người dân.

Trong đó, ưu tiên khai thác, tạo ra giá trị cụ thể từ dữ liệu số để huy động, khơi thông nguồn lực mới; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần cải thiện chất lượng phục vụ và công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền.

Cùng với đó, tập trung hỗ trợ quản lý có hiệu quả đô thị và các nguồn tài nguyên của thành phố; hòa nhập vào mạng luới các thành phố thông minh ASEAN; thúc đẩy ứng dụng các công nghệ của Công nghiệp 4.0 trong doanh nghiệp và xã hội.

Đồng thời, Sở TT&TT sẽ đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số trên tinh thần "Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của chuyển đổi số".

Dự kiến doanh thu toàn ngành TT&TT Đà Nẵng năm 2023 đạt 36.200 tỷ đồng, đạt 105,56% so với năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 146 triệu USD, đạt 110% so với năm 2022.


Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển ngành TT&TT năm 2022

Dịp này, Hội nghị tặng bằng khen của chủ tịch UBND thành phố cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển ngành TT&TT năm 2022; tặng giấy khen của Giám đốc Sở cho 13 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai nhiệm vụ ngành TT&TT năm 2022.

MAI QUANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác

 
Triển khai mô hình thành phố thông minh toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số trong năm 2023
Đăng ngày 13-01-2023 08:22

Chiều 12-1, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, Sở tham mưu đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số ở tất cả các trụ cột và bám sát định hướng xuyên suốt chuyển đổi số năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông là: “Đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các nền tảng số Việt Nam”, gắn với chủ đề năm 2022 của thành phố là “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”.

Tổng doanh thu toàn ngành Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cả năm 2022 ước đạt  34.293 tỷ đồng, đạt 103,4% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 132 triệu USD, đạt 120% so với kế hoạch.


Quang cảnh Hội nghị

Tính đến tháng 12-2022, 100% dịch vụ công đã được triển khai trực tuyến mức 4, tỷ lệ dịch vụ công có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 96% (vượt mục tiêu 85%, gấp 2 lần so với trung bình toàn quốc); tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn thành phố đạt 73% (vượt mục tiêu 65%, gấp 1,5 lần so với trung bình toàn quốc); tích hợp 1.476 dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; sử dụng tài khoản công dân số để người dân chỉ cung cấp thông tin một lần (đầu) sử dụng dịch vụ công, sử dụng dữ liệu số thay thế một số thành phần hồ sơ giấy; bắt đầu triển khai đưa các thủ tục ngoài một cửa và dịch vụ sự nghiệp công lên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố.

Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP ước năm 2022 là 17%; số lượng tài khoản công dân số đạt khoảng 43% dân số trưởng thành; tỷ lệ hộ gia đình kết nối Internet cáp quang băng rộng đạt 99,61%; tỷ lệ hộ gia đình có địa chỉ số đạt 45,77%,...

Trong công tác Quản lý nhà nước về Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở TT&TT đã tổ chức lớp tập huấn: Kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; công tác quản lý báo chí; tham mưu UBND ban hành Công văn chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật trên địa bàn; xử lý các vấn đề liên quan và quản lý tốt Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú; tham mưu UBND thành phố Quyết định kiện toàn nhân sự tổ công tác thông tin báo chí thành phố.


Giám đốc Sở TT&TT thành phố Nguyễn Quang Thanh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Sở TT&TT thành phố Nguyễn Quang Thanh cho biết, năm 2023, Sở TT&TT triển khai mô hình thành phố thông minh toàn diện nhằm nâng cao chất luợng cuộc sống của người dân.

Trong đó, ưu tiên khai thác, tạo ra giá trị cụ thể từ dữ liệu số để huy động, khơi thông nguồn lực mới; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần cải thiện chất lượng phục vụ và công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền.

Cùng với đó, tập trung hỗ trợ quản lý có hiệu quả đô thị và các nguồn tài nguyên của thành phố; hòa nhập vào mạng luới các thành phố thông minh ASEAN; thúc đẩy ứng dụng các công nghệ của Công nghiệp 4.0 trong doanh nghiệp và xã hội.

Đồng thời, Sở TT&TT sẽ đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số trên tinh thần "Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của chuyển đổi số".

Dự kiến doanh thu toàn ngành TT&TT Đà Nẵng năm 2023 đạt 36.200 tỷ đồng, đạt 105,56% so với năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 146 triệu USD, đạt 110% so với năm 2022.


Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển ngành TT&TT năm 2022

Dịp này, Hội nghị tặng bằng khen của chủ tịch UBND thành phố cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển ngành TT&TT năm 2022; tặng giấy khen của Giám đốc Sở cho 13 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai nhiệm vụ ngành TT&TT năm 2022.

MAI QUANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác