Công an thành phố đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ công tác Công an trong tình hình mới
Đăng ngày 09-01-2023 17:34, Lượt xem: 376

Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; của Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng tạo nền tảng, cơ sở đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ hiệu quả các mặt công tác lãnh đạo, chỉ huy chiến đấu của toàn lực lượng Công an thành phố.

Hiện nay, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số đã trở thành xu hướng chung của các quốc gia trên thế giới. Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đã nhanh chóng trở thành một biện pháp quan trọng để tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Ở Việt Nam, trước xu hướng và lợi ích của Chính phủ điện tử, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 về việc “Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 36a/NQ-CP, ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử, đặt ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương. Riêng với lực lượng Công an nhân dân, Đảng ủy Công an Trung ương cũng đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/ĐUCA, ngày 13/4/2015 về “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác Công an trong tình hình mới” kèm theo Chương trình hành động triển khai cấp bách các nhiệm vụ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác Công an trong tình hình mới.

Mắt thần của lực lượng Cảnh sát Giao thông - CATP Đà Nẵng

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cũng luôn xác định công tác ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, xem đây là khâu đột phá, tạo nền tảng trong công tác đổi mới, đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an. Theo đó, Công an thành phố đã kịp thời thể chế hóa các chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an thành các Chương trình, Kế hoạch hành động về ứng dụng công nghệ thông tin như: Kế hoạch số 367/KH-CATP-PH41B ngày 26/3/2016 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/ĐUCA và Chương trình hành động của Bộ Công an về “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin phục vụ công tác Công an trong tình hình mới. Công an thành phố Đà Nẵng đã thành lập Ban chỉ đạo về ứng dụng công nghệ thông tin do đồng chí Phó Giám đốc làm Trưởng ban, thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo.

Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết 26, Chương trình hành động của Bộ Công an và Kế hoạch thực hiện của Công an thành phố đến tận cấp ủy, lãnh đạo CA các đơn vị địa phương và đội ngũ CBCS thực hiện nhiệm vụ về công tác công nghệ thông tin, viễn thông trong lực lượng Công an thành phố. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc; tổ chức kiểm tra việc xây dựng, triển khai kế hoạch; đánh giá hiệu quả, chất lượng của Công an các đơn vị, địa phương trong 6 tháng, 1 năm. Từ đó đã tạo được sự chuyển biến cơ bản trong nhận thức của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp và cán bộ chiến sỹ Công an thành phố về sự cần thiết khách quan phải ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin vào công tác quản lý, công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, cải cách hành chính, xây dựng các dịch vụ công mức 3, 4 phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Được sự quan tâm đầu tư của Bộ Công an và UBND thành phố, Công an thành phố đã triển khai mạng cáp quang dùng riêng của Công an thành phố và mạng máy tính diện rộng ngành Công an đến 38/38 Công an các đơn vị, địa phương và các đơn vị có trụ sở độc lập. Năm 2019, 2020 Công an thành phố đã triển khai mở rộng mạng máy tính nội bộ đến 23 Công an cấp phường thuộc quận Công an quận Hải Châu, Thanh Khê; tiếp tục khảo sát đề xuất mở rộng mạng máy tính đến các Công an phường, xã còn lại. Vào những năm 2016-2017, Công an thành phố được UBND thành phố đầu tư hệ thống camera an ninh, giao thông, trật tự với số lượng 1.802 camera; đồng thời xây dựng 2 Trung tâm thông tin chỉ huy tại Công an thành phố và Phòng Cảnh sát giao thông, thường xuyên giám sát phục vụ công tác đảm bảo ANTT, ATGT. Hệ thống camera kiểm soát an ninh lắp đặt tại Trại tạm giam, các Nhà tạm giữ, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác quản lý can phạm nhân. Năm 2019, Trung tâm mạng, máy chủ Công an thành phố được nâng cấp hiện đại hơn, trang bị hệ thống máy chủ ảo hóa, mở rộng khả năng lưu trữ, cải thiện tốc độ xử lý. Phòng máy chủ lắp đặt theo quy chuẩn và an toàn. Việc triển khai đường truyền, các giải pháp bảo mật của Bộ Công an cũng đã giúp Công an thành phố thực hiện đúng tiến độ đối với 02 dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD.

Nhiều phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin mới được xây dựng và đưa vào sử dụng trong công tác của toàn lực lượng Công an thành phố như: Từ năm 2016, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai áp dụng giúp công tác văn thư, xử lý, ban hành văn bản thực hiện nhanh chóng, tiết kiệm nhân lực, thời gian, văn phòng phẩm. Tranh thủ nguồn kinh phí UBND thành phố, các phần mềm Ứng dụng Tra cứu xử phạt vi phạm giao thông qua hệ thống camera; hệ thống dữ liệu an ninh trật tự Công an thành phố, Phần mềm quản lý người nghiện, Phần mềm Quản lý – kiểm kê tài sản công bằng mã quản lý, Xây dựng/Nâng cấp Trang thông tin điện tử internet CATP… đã góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Công an thành phố. Từ năm 2020 đến nay, Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng và áp dụng Bộ Chỉ số đánh giá và xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị, địa phương và làm căn cứ đánh giá thực trạng tình hình triển khai và phục vụ bình xét thi đua cuối năm của mỗi đơn vị, qua đó tạo được sự quan tâm, chuyển biến mạnh mẽ về ứng dụng công nghệ thông tin ở nhiều lĩnh vực công tác.

Xác định công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin là nhiệm vụ quan trọng, Công an thành phố đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản thông báo, hướng dẫn. quyết định, quy định… nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trên môi trường mạng máy tính và trong nội bộ CATP. Định kỳ hằng năm xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, hướng dẫn sử dụng an toàn và khắc phục các nguy cơ mất an toàn thông tin cho Công an các đơn vị, địa phương.

Song song với đó, Đảng ủy, Giám đốc CATP xác định công nghệ thông tin là công cụ phục vụ công tác tuyên truyền các hoạt động của lực lượng Công an, năm 2022 Công an thành phố đã tiến hành đầu tư phương tiện, thiết bị kỹ thuật và nhân lực để vận hành và phát triển 2 Trang Thông tin điện tử, Trang Facebook Tuổi trẻ Công an thành phố Đà Nẵng. Đến nay, Trang Thông tin điện tử trên môi trường mạng internet đã có sự tăng trưởng đột biến, bình quân khoảng 1 triệu lượt tiếp cận mới/1 tháng, nâng tổng số lượt tiếp cận trên Trang từ gần 14 triệu lượt (tháng 6-2022) lên hơn 19 triệu lượt (đến tháng 11-2022). Trang Facebook Tuổi trẻ Công an thành phố cũng có lượt tiếp cận, lượt tương tác lên hàng chục ngàn/1 ngày (cao điểm có những thông tin lên đến gần 1 triệu lượt tiếp cận sau 3 ngày đăng tải). Hiện tổng số người theo dõi Trang facebook Tuổi trẻ Công an thành phố lên đến gần 300 ngàn lượt, lượt thích Trang gần 243 ngàn người… 

Trong những năm qua, Công an thành phố Đà Nẵng đã tham mưu UBND TP Đà Nẵng nhiều nội dung, giải pháp hiệu quả nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. Từ năm 2012 đến nay, Chỉ số cải cách hành chính của thành phố Đà Nẵng được Bộ Nội vụ thẩm định, công bố luôn nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu của cả nước. Năm 2021, thành phố Đà Nẵng xếp thứ 03/63 tỉnh, thành về Chỉ số cải cách hành chính, trong hai năm 2020 và 2021, Đà Nẵng xếp hạng Nhất về Chuyển đổi số toàn diện.

Năm 2021, được UBND thành phố đánh giá, xếp hạng thứ Nhất về Chỉ số cải cách hành chính, xếp hạng thứ Tư về Ứng dụng công nghệ thông tin trong khối các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn. Đặc biệt trong năm 2022, tại hội nghị công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với Công an các đơn vị, địa phương do Bộ Công an tổ chức, Công an thành phố Đà Nẵng đạt 96,18 điểm, đạt loại Xuất sắc và xếp thứ Ba cả nước (vượt 9 bậc so với năm 2021), sau Công an tỉnh Nghệ An (xếp thứ Nhất) và Công an thành phố Hồ Chí Minh (xếp thứ Hai); công tác phát triển ứng dụng công nghệ thông tin của Công an thành phố Đà Nẵng năm 2022 đạt 883,62, xếp loại tốt, xếp vị trí thứ 12/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (năm 2022 Bộ Công an bắt đầu đưa vào đánh giá xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin).

Có thể khẳng định, công nghệ thông tin đang phát triển rất nhanh và mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến sự phát triển kinh tế - xã hội không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Đối với nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin là biện pháp, là nhân tố quan trọng nâng cao sức mạnh chiến đấu, hiệu quả công tác, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trước sự đòi hỏi yêu cầu phục vụ công tác Công an và sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phải tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin, đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 của Đảng ủy CATW của Ban Chấp hành Trung ương, Chương trình hành động và Chỉ thị 06/CT-BCA ngày 15/7/2020 của Bộ Công an.

Hiện nay, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; Bộ Công an cũng đã ban hành Kế hoạch 118 thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó coi trọng chủ trương đầu tư xây dựng lực lượng, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ công tác, chiến đấu ngày càng cao của lực lượng công an. Từ những kết quả đạt được, có thể thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác công an đã góp phần quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự của Công an thành phố Đà Nẵng.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác công an trong tình hình mới, Công an thành phố Đà Nẵng định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện như sau:

Thứ nhất, Định kỳ đưa nội dung đẩy mạnh xây dựng lực lượng, ứng dụng công nghệ thông tin vào Nghị quyết, chương trình công tác hằng năm để triển khai thực hiện nhằm ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin ngày càng hiệu quả

Thứ hai, Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tại Công an các đơn vị, địa phương. Thực hiện nghiêm quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; xây dựng quy trình mã hóa, trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử; thiết lập cơ chế bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, vừa đảm bảo việc giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả vừa đảm bảo yếu tố bảo mật thông tin.

Thứ ba, Các hoạt động nghiệp vụ ngành Công an trong thời gian đến không thể tách rời việc ứng dụng công nghệ thông tin. Do đó, cần tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ đảm bảo về số lượng, chất lượng và năng lực sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ, trọng tâm là đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thứ tư, Bộ Công an cần quan tâm hơn nữa trong việc đầu tư xây dựng, trang bị phần mềm cho địa phương; khắc phục tình trạng phần mềm được trang bị không sát với thực tế ở địa phương nên không sử dụng được, hoặc mỗi địa phương tự xây dựng phần mềm nên không đồng bộ, chia sẻ dữ liệu Công an toàn quốc.

Thứ năm, Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin cho CBCS, ưu tiên bộ phận chuyên trách giải quyết thủ tục hành chính công. Xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ có đủ trình độ chuyên môn sâu về công nghệ thông tin, ổn định công tác, nhằm đảm bảo các hệ thống thông tin, phần mềm đã đầu tư hoạt động liên tục, hiệu quả.

Thứ sáu, Trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu ngày càng cao về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Công an, đề nghị Bộ Công an nghiên cứu cho chủ trương tái thành lập phòng Viễn thông - Tin học - Cơ yếu tại Công an các địa phương; đồng thời quan tâm thực hiện chế độ đặc thù đối với lực lượng công tác trong lĩnh vực này để thu hút nguồn nhân lực.

VŨ XUÂN VIÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác