Tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số cho doanh nghiệp
Đăng ngày 12-11-2022 19:55

Sáng 12-11, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.


Quang cảnh buổi tập huấn

Thông tin tại buổi tập huấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trần Ngọc Thạch cho biết, thành phố Đà Nẵng đề ra mục tiêu đến năm 2025, 80% doanh nghiệp có sử dụng dữ liệu số, công nghệ số trong hoạt động quản lý; 90% doanh nghiệp có tài khoản thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử…

Thành phố đã xây dựng Cổng Thông tin chuyển đổi số tại địa chỉ https://dx.danang.gov.vn ; https://chuyendoiso.danang.gov.vn. Khi truy cập vào Cổng này, doanh ngiệp được tiếp cận thông tin chủ trương, chính sách, quy định của TW và thành phố về chuyển đổi số; các tài liệu, cẩm nang hướng dẫn chuyển đổi số; các bài học, mô hình, điển hình thành công của các doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp có thể tham khảo, áp dụng các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ chuyển đổi số được đăng tải trên Cổng và yêu cầu tư vấn chuyển đổi số để các cơ quan, hiệp hội hỗ trợ.

Vừa qua, Sở TT&TT đã triển khai Công cụ hỗ trợ doanh nghiệp tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số. Qua tổng hợp kết quả tự đánh giá của 100 doanh nghiệp, hầu hết các điểm đánh giá đều trên mức trung bình (từ 2,67-3,37/5 điểm), đang ở giai đoạn Đang phát triển. Từ kết quả đánh giá, các doanh nghiệp xác định lộ, trình chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số phù hợp.

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp được phổ biến, hướng dẫn các nội dung: Vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; Các xu hướng công nghệ số chủ đạo: Cloud Computing; Big Data, IoT, AI, VR, Blockchain,… Các chủ trương, chính sách, nền tảng, ứng dụng, giải pháp chuyển đổi số trong doanh nghiệp; Giới thiệu bộ giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp…

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực chuyển đổi số cho doanh nghiệp, lan tỏa và thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác

 
Tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số cho doanh nghiệp
Đăng ngày 12-11-2022 19:55

Sáng 12-11, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.


Quang cảnh buổi tập huấn

Thông tin tại buổi tập huấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trần Ngọc Thạch cho biết, thành phố Đà Nẵng đề ra mục tiêu đến năm 2025, 80% doanh nghiệp có sử dụng dữ liệu số, công nghệ số trong hoạt động quản lý; 90% doanh nghiệp có tài khoản thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử…

Thành phố đã xây dựng Cổng Thông tin chuyển đổi số tại địa chỉ https://dx.danang.gov.vn ; https://chuyendoiso.danang.gov.vn. Khi truy cập vào Cổng này, doanh ngiệp được tiếp cận thông tin chủ trương, chính sách, quy định của TW và thành phố về chuyển đổi số; các tài liệu, cẩm nang hướng dẫn chuyển đổi số; các bài học, mô hình, điển hình thành công của các doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp có thể tham khảo, áp dụng các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ chuyển đổi số được đăng tải trên Cổng và yêu cầu tư vấn chuyển đổi số để các cơ quan, hiệp hội hỗ trợ.

Vừa qua, Sở TT&TT đã triển khai Công cụ hỗ trợ doanh nghiệp tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số. Qua tổng hợp kết quả tự đánh giá của 100 doanh nghiệp, hầu hết các điểm đánh giá đều trên mức trung bình (từ 2,67-3,37/5 điểm), đang ở giai đoạn Đang phát triển. Từ kết quả đánh giá, các doanh nghiệp xác định lộ, trình chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số phù hợp.

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp được phổ biến, hướng dẫn các nội dung: Vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; Các xu hướng công nghệ số chủ đạo: Cloud Computing; Big Data, IoT, AI, VR, Blockchain,… Các chủ trương, chính sách, nền tảng, ứng dụng, giải pháp chuyển đổi số trong doanh nghiệp; Giới thiệu bộ giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp…

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực chuyển đổi số cho doanh nghiệp, lan tỏa và thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác