Đà Nẵng lần thứ 2 liên tiếp dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số
Đăng ngày 08-08-2022 17:32, Lượt xem: 563

Ngày 8-8, Trong khuôn khổ phiên họp lần thứ ba của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã công bố Báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số - DTI 2021. Theo đó, trong nhóm các tỉnh, thành phố, Đà Nẵng lần thứ 2 liên tiếp đứng đầu về giá trị DTI 2021.

Cụ thể, giá trị DTI Đà Nẵng năm 2021 đạt 0,6419, tăng 0,1545 so với năm 2020; xếp sau là tỉnh Thừa Thiên Huế với 0,5872. Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng thêm 2 bậc so với năm 2020, vượt lên xếp thứ 3 trên toàn quốc. Các vị trí tiếp theo trong Top 10 địa phương dẫn đầu về DTI 2021 gồm: Bắc Ninh, Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bình Phước và Bắc Giang.

DTI 2021 gồm 3 cấp là DTI cấp tỉnh, DTI cấp bộ và DTI cấp quốc gia. Cấu trúc DTI cấp tỉnh gồm 9 chỉ số chính với 98 chỉ số thành phần tập trung vào 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. DTI cấp bộ có 6 chỉ số chính với 70 chỉ số thành phần. DTI quốc gia gồm 24 chỉ số, các chỉ số này thể hiện mức độ đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu thuộc Chương trình chuyển đổi số quốc gia, các chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Đồng thời, tham chiếu đến các chỉ số được sử dụng trong đánh giá của quốc tế.


Đà Nẵng lần thứ 2 liên tiếp đứng đầu về giá trị DTI 2021

Đà Nẵng là một trong số ít các địa phương đã triển khai nhiều nền tảng số để phục vụ quản lý nhà nước, phát triển Chính quyền số, Kinh tế số; Xã hội số trên địa bàn. Một số các nền tảng số quan trọng như: Nền tảng LGSP thành phố; nền tảng Trung tâm giám sát điều hành thành phố thông minh (IOC); nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu tập trung; nền tảng giám sát dữ liệu trực tuyến; nền tảng quản trị tổng thể cấp tỉnh; nền tảng họp trực tuyến; nền tảng trợ lý ảo.

THỦY THANH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác