Tin tức - Bầu cử HĐND các cấp và Quốc hội

  • Bầu cử ở khu các khu phong tỏa, cách ly tập trung Đăng ngày 23-05-2021 11:37
  • Đà Nẵng trong ngày hội non sông Đăng ngày 23-05-2021 10:36
  • Cử tri Trại tạm giam Công an thành phố bỏ phiếu thực hiện quyền công dân Đăng ngày 23-05-2021 10:24
  • Cử tri thành phố Đà Nẵng nô nức đi bầu cử
  • Chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử tại khu vực cách ly Đăng ngày 22-05-2021 16:47
  • Kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp Đăng ngày 22-05-2021 16:40
  • Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đăng ngày 22-05-2021 16:11
  • Hòa Vang: Đảm bảo công tác phòng chống dịch trong ngày bầu cử Đăng ngày 22-05-2021 02:10
  • Cẩm Lệ sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân Đăng ngày 21-05-2021 17:13
  • Sẵn sàng cho ngày hội non sông Đăng ngày 21-05-2021 15:42