Tin tức - Bầu cử HĐND các cấp và Quốc hội

  • Ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 22-07-2021 09:18
  • Nhiều địa phương có cách làm sáng tạo, linh hoạt trong công tác bầu cử Đăng ngày 15-07-2021 12:58
  • HĐND huyện Hòa Vang tổ chức kỳ họp lần thứ I Đăng ngày 06-07-2021 19:06
  • Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và ý thức trách nhiệm của người dân làm nên thành công của cuộc bầu cử Đăng ngày 22-06-2021 14:27
  • Danh sách 33 đại biểu trúng cử HĐND huyện Hòa Vang khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 Đăng ngày 01-06-2021 07:20
  • Danh sách 52 đại biểu trúng cử HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 Đăng ngày 31-05-2021 04:13
  • Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 Đăng ngày 31-05-2021 04:12
  • Đà Nẵng: 99,9% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử Đăng ngày 23-05-2021 20:39
  • Tính đến 12 giờ ngày 23-5: Hơn 600.000 cử tri đi bầu cử Đăng ngày 23-05-2021 13:41
  • Công an Đà Nẵng đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn tại 525 Tổ bầu cử Đăng ngày 23-05-2021 13:40