Ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 22-07-2021 09:18

Ngày 20-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 16/NQ-UBTVQH5 về việc phê chuẩn Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Đà Nẵng.


Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị thành phố Đà Nẵng có 6 đại biểu, gồm: Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Ông Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Ông Trần Chí Cường - Nguyên Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố khóa IX; Ông Trần Đình Chung - Phó Giám đốc Công an thành phố; Ông Nguyễn Duy Minh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng.

NGUYÊN THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT