HĐND huyện Hòa Vang tổ chức kỳ họp lần thứ I
Đăng ngày 06-07-2021 19:06

Sáng 5-7, HĐND huyện Hòa Vang khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp lần thứ I để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND huyện và UBND huyện. Dự Kỳ họp có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố Ngô Xuân Thắng; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cao Thị Huyền Trân; các đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại huyện Hòa Vang; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND thành phố, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Thành ủy.

Tại kỳ họp, các đại biểu nghe báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Hòa Vang về kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo xác nhận tư cách đại biểu người trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp diễn ra trên địa bàn huyện bảo đảm đúng quy định của pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thành công tốt đẹp. Toàn huyện có 99,80% cử tri đi bầu cử, không có sai sót trong tổ chức bầu cử.

Kết quả, ở cấp huyện, số đại biểu HĐND khóa XI trúng cử là 33/34 đại biểu được bầu, chiếm tỷ lệ 90,06%, khuyết 01 đại biểu; ở cấp xã có 305/308 đại biểu HĐND xã được bầu, chiểm tỷ lệ 99,03%, nhiều đại biểu trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao; không có đơn vị nào phải bầu cử thêm, bầu cử lại.


Với 100% số phiếu nhất trí, ông Phạm Nam Sơn - Bí thư Huyện ủy Hòa Vang (thứ 5, từ trái sang) được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại kỳ họp, HĐND huyện Hòa Vang khóa XI tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND huyện bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả, với 100% số phiếu nhất trí, ông Phạm Nam Sơn - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đại biểu HĐND huyện khóa XI được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Lê Đức Trí - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Sơn, đại biểu HĐND huyện khóa XI được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Ông Nguyễn Hà Nam - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khoá X nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa XI.

Ông Phan Văn Tôn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện khóa X và ông Nguyễn Thúc Dũng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện khóa X tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Tấn Khoa - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Nguyễn Thị Đào - Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện và bà Trần Thị Kim - Huyện ủy viên, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái cử chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Trần Vĩnh An - Phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái cử chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND huyện khóa XI. Ông Trần Văn Minh - Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trúng cử chức danh Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội khóa XI.


Ông Nguyễn Hà Nam - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khoá X nhiệm kỳ 2016-2021 (thứ 3, từ trái sang) tái cử chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa XI

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua báo cáo của UBMTTQ Việt Nam huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động và Nội quy các Kỳ họp của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ 6 tháng cuối năm 2021 của HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026, thông qua Nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban của HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND huyện Hòa Vang khóa XI Phạm Nam Sơn đề nghị ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND, UBND huyện chỉ đạo hoàn tất các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn các chức vụ của HĐND, UBND huyện theo quy định. Đồng thời, nhanh chóng ổn định về mặt tổ chức, sớm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định.

Theo Chủ tịch HĐND huyện Hòa Vang Phạm Nam Sơn, HĐND huyện phải phát huy tinh thần đồng hành với UBND trong triển khai nhiệm vụ, nhất là kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cùng với UBMTTQVN huyện và tổ chức thành viên chú trọng tổng hợp, phản ánh kịp thời và theo dõi, đôn đốc đến cùng việc giải quyết những bức xúc, kiến nghị của cử tri.

Thường trực HĐND, UBND huyện và các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị chu đáo các nội dung kỳ họp thứ hai (Kỳ họp thường lệ giữa năm), HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Từ đó, tập trung nghiên cứu, đề xuất thực hiện các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021, tổ chức tốt hơn các hoạt động giám sát, đổi mới việc tiếp xúc cử tri, phát hiện và đề xuất các giải pháp hữu hiệu để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, có hiệu quả và thiết thực hơn.

THANH THẢO (Nguồn: Huyện Hòa Vang)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT