Danh sách 33 đại biểu trúng cử HĐND huyện Hòa Vang khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
Đăng ngày 01-06-2021 07:20

Ngày 31-5, Ủy ban bầu cử huyện Hòa Vang công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Danh sách đại biểu trúng cử được ban hành theo Nghị quyết 66/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử huyện Hòa Vang. Cổng Thông tin điện tử thành phố trân trọng đăng tải danh sách đại biểu trúng cử HĐND huyện Hòa Vang khóa XI.

Đại biểu trúng cử Đơn vị bầu cử số 1 (xã Hòa Phước) gồm: Võ Trần Minh Long; Trần Văn Minh; Đinh Thị Thúy Hương.

Đại biểu trúng cử Đơn vị bầu cử số 2 (xã Hòa Châu) gồm: Nguyễn Bình; Lê Văn Hùng Vương; Nguyễn Thị Sương; Nguyễn Thị Giang Thủy; Nguyễn Lý Cường (Đại đức Thích Huệ Chấn).

Đại biểu trúng cử Đơn vị bầu cử số 3 (xã Hòa Tiến) gồm: Trần Đình Nhơn; Nguyễn Văn Vân; Trà Đình Thứ; Phạm Thị Xuân Thủy.

Đại biểu trúng cử Đơn vị bầu cử số 4 (xã Hòa Phong) gồm: Nguyễn Thanh Quảng, Lê Trung Thắng, Nguyễn Kết, Lê Huy Vũ.

Đại biểu trúng cử Đơn vị bầu cử số 5 (xã Hòa Khương và xã Hòa Phú) gồm: Nguyễn Ngọc Hải, Đinh Ngọc Thiên; Phạm Nam Sơn.

Đại biểu trúng cử Đơn vị bầu cử số 6 (xã Hòa Nhơn) gồm: Nguyễn Thị Thanh An, Nguyễn Hà Nam, Trần Đình Thanh; Lê Huyền Trâm.

Đại biểu trúng cử Đơn vị bầu cử số 7 (xã Hòa Sơn và xã Hòa Ninh) gồm: Nguyễn Văn Thành; Lê Đức Trí; Trần Vĩnh An; Nguyễn Văn Lý; Nguyễn Thị Xuân (từ trần ngày 24-5-2021).

Đại biểu trúng cử Đơn vị bầu cử số 8 (xã Hòa Liên và xã Hòa Bắc) gồm: Bùi Nam Dũng; Trần Thị Kim; Trương Tấn Mạnh; Nguyễn Thị Đào; Lê Thị Thu Hà.

*Danh sách đại biểu trúng cử HĐND huyện Hòa Vang khóa XI:

NHUẬN NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT