Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
Đăng ngày 28-04-2021 09:13

Ngày 26-4, Ủy ban bầu cử (UBBC) huyện Hòa Vang ban hành Nghị quyết 42/NQ-UBBC công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử.

Theo đó, UBBC huyện Hòa Vang đã công bố danh sách chính thức 57 người ứng cử được phân bổ về 08 đơn vị bầu cử để bầu 34 đại biểu HĐND huyện Hòa Vang khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, có 1 đơn vị bầu 3 đại biểu; 4 đơn vị bầu 4 đại biểu; 3 đơn vị bầu 5 đại biểu.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết  kiểm tra thực tế khu vực bỏ phiếu số 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang

Cụ thể, Đơn vị bầu cử số 1 gồm có xã Hòa Phước, được phân bổ 5 ứng cử viên để bầu 3 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm có xã Hòa Châu, được phân bổ 8 ứng cử viên để bầu 5 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm có xã Hòa Tiến, được phân bổ 7 ứng cử viên để bầu 4 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 4 gồm có xã Hòa Phong, được phân bổ 7 ứng cử viên để bầu 4 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 5 gồm có xã Hòa Khương và xã Hòa Phú, được phân bổ 7 ứng cử viên để bầu 4 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 6 gồm có xã Hòa Nhơn, được phân bổ 7 ứng cử viên để bầu 4 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 7 gồm có xã Hòa Sơn và xã Hòa Ninh, được phân bổ 8 ứng cử viên để bầu 5 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 8 gồm có xã Hòa Liên và xã Hòa Bắc, được phân bổ 8 ứng cử viên để bầu 5 đại biểu.

*Danh sách chi tiết xem ở file đính kèm.

NGUYÊN THẢO

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT