Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố
Đăng ngày 20-03-2021 08:56

Chiều 19-3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) thành phố tổ chức hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu chủ trì.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu hướng dẫn quy trình tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cụ thể, việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và cử tri công tác đối với người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 21-3 đến ngày 13-4 (sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2).


Quang cảnh hội nghị

Về thời gian cụ thể: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, xã nơi cư trú phối hợp trao đổi với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử thống nhất sắp xếp thời gian tổ chức. Đối với nơi công tác của người tự ứng cử do lãnh đạo cơ quan phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn (nếu có) thống nhất thời gian tổ chức hội nghị.

Địa điểm tiếp xúc cử tri: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, xã phối hợp với thôn, tổ dân phố nơi có người ứng cử cư trú để chọn địa điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc phù hợp. Đối với nơi công tác của người tự ứng cử do lãnh đạo cơ quan phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn (nếu có) thống nhất thời gian hội nghị.

THỦY THANH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT