Đà Nẵng có 2 đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội và 15 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố
Đăng ngày 03-03-2021 00:53

Chiều 2-3, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì phiên họp thứ 2 của Ủy ban bầu cử (UBBC) thành phố. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung.

Tại phiên họp, các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt tình hình triển khai công tác bầu cử ĐBQH (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, thông qua việc ấn định số đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu ở mỗi đơn vị bầu cử; thông qua việc phân công phụ trách các Ban bầu cử ĐBQH khóa XV và Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026; thống nhất về màu sắc của Phiếu bầu cử 4 cấp, cụ thể: phiếu bầu ĐBQH màu vàng, phiếu bầu đại biểu HĐND thành phố màu hồng, phiếu bầu đại biểu HĐND huyện Hòa Vang màu xanh dương, phiếu bầu đại biểu HĐND các xã màu trắng.

Theo UBBC, chậm nhất đến ngày 4-3-2021 (80 ngày trước bầu cử), UBND thành phố chuẩn bị phương án để UBBC thành phố ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND thành phố được bầu cử ở mỗi đơn vị. Đối với huyện Hòa Vang, UBND huyện và UBND các xã chuẩn bị phương án để UBBC huyện Hòa Vang và tại các xã ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND huyện, xã được bầu cử của mỗi đơn vị chậm nhất là 80 ngày trước bầu cử.

Chậm nhất đến ngày 14-3-2021, sau khi thống nhất với Thường trực HĐND thành phố và Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố, UBND thành phố sẽ quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử một Ban bầu cử ĐBQH. Đồng thời, UBND thành phố, UBND huyện Hòa Vang, UBND các xã sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQ cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp mình 1 Ban bầu cử đại biểu HĐND. Sau khi thành lập các Ban bầu cử, Sở Nội vụ sẽ tham mưu ban hành tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và chế độ làm việc của Ban bầu cử.


Toàn cảnh phiên họp thứ 2 của Ủy ban bầu cử thành phố

Về thành lập Tổ bầu cử, chậm nhất đến ngày 3-4-2021 (50 ngày trước bầu cử), UBND các phường, xã sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban thường trực UBMTTQVN cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Trong trường hợp đơn vị vũ trang nhân dân và địa phương có chung một khu vực bỏ phiếu thì UBND phường, xã thống nhất với Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQVN cùng cấp và chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân quyết định thành lập Tổ bầu cử.

Trên cơ sở điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, căn cứ vào tiêu chuẩn của ĐBQH, cơ quan, tổ chức, đơn vị ở thành phố được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH tiến hành, lựa chọn, giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử ĐBQH theo Điều 42 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Bên cạnh đó, trên cơ sở kết quả hiệp thương lần thứ nhất và điều chỉnh của Thường trực HĐND, căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và thôn (đối với xã) được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử tiến hành lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND theo Điều 52, Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22-2-2021 và kết thúc lúc 17 giờ ngày 14-3-2021. Thứ 7 (13-3) và chủ nhật (14-3), UBBC thành phố cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử. Hồ sơ nộp tại Sở Nội vụ - cơ quan thường trực của UBBC thành phố.

Theo kế hoạch, chậm nhất vào ngày 19-3-2021 (65 ngày trước bầu cử), UBMTTQVN thành phố, huyện, xã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Chậm nhất vào ngày 18-4-2021 (35 ngày trước bầu cử), UBMTTQVN thành phố, huyện, xã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để chọn lựa, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND thành phố, huyện xã.

Chậm nhất là ngày 28-4-2021 (25 ngày trước bầu cử), Hội đồng bầu cử Quốc gia lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH và HĐND. UBBC thành phố, huyện, xã lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, huyện, xã theo từng đơn vị bầu cử.

Danh sách cử tri được niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường và những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu chậm nhất là ngày 13-4-2021 (40 ngày trước bầu cử).

Các cơ quan liên quan và các ban bầu cử sau khi được thành lập sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn thành phố. Công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử dự kiến được tổ chức vào ngày 4-3-2021.

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, y tế trong cuộc bầu cử, UBBC thành phố đã có văn bản đề nghị Sở Y tế thành phố phối hợp để tham mưu UBND thành phố xây dựng các phương án hướng dẫn chi tiết những công việc thực hiện trong ngày bầu cử trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên địa bàn thành phố.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết thống nhất thông qua phương án ấn định đơn vị bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND thành phố (2 đơn vị bầu cử ĐBQH và 15 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết giao Sở Nội vụ cung cấp tài liệu phục vụ hoạt động của UBBC; đặc biệt là hướng dẫn chế độ hoạt động của các Trưởng ban; xây dựng, đề xuất kế hoạch cụ thể về công tác kiểm tra bầu cử; chủ trì, báo cáo các cấp liên quan để đảm bảo việc in phiếu đúng quy định pháp luật, thuận tiện, đảm bảo sự chủ động, bảo đảm an toàn thông tin trong bầu cử.

Đồng thời, đề nghị các thành viên UBBC căn cứ các quy định rà soát phần việc được phân công, khẩn trương triển khai thực hiện công việc còn lại; đặc biệt lưu ý công việc của tiểu ban tuyên truyền, đảm bảo thông tin phải đến được với nhân dân. Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố chuẩn bị để tổ chức tốt Hội nghị hiệp thương lần thứ 2.

THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT