Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Đăng ngày 25-02-2021 16:30

Ngày 25-2, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày, thảo luận Thông tư 01/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong bầu cử. Ban Tổ chức Trung ương trình bày Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW hướng dẫn công tác nhân sự ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23-5-2021 là sự kiện chính trị trọng đại, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua lựa chọn bầu những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.

Theo đó, tùy vào điều kiện cơ sở vật chất ở mỗi địa phương và căn cứ mật độ phân bố dân cư ở khu vực bỏ phiếu, Tổ bầu cử lựa chọn địa điểm bỏ phiếu cho phù hợp, bảo đảm thuận tiện để cử tri đến bầu cử. Khu vực bên ngoài phòng bỏ phiếu là nơi niêm yết danh sách cử tri, nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử... Khu vực bên trong phòng bỏ phiếu bố trí những điều kiện cần thiết để cử tri đến bỏ phiếu. Phòng bỏ phiếu phải có lối đi vào, lối đi ra một chiều theo trật tự nhất định.

Ngoài hòm phiếu chính, Tổ bầu cử phải chuẩn bị hòm phiếu phụ và băng niêm phong hòm phiếu. Việc nhận tài liệu liên quan đến công tác bầu cử, Tổ bầu cử phân công thành viên tiếp nhận thẻ cử tri theo danh sách cử tri ở khu vực bỏ phiếu và phát cho cử tri trước ngày bầu cử theo quy định của pháp luật về bầu cử. Tổ bầu cử nhận đủ số phiếu bầu theo danh sách cử tri và số lượng phiếu bầu dự phòng, thực hiện biên bản bàn giao giữa người giao và người nhận về số lượng cụ thể của từng loại phiếu bầu.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2021. Các cơ quan, địa phương tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đến cấp huyện, cấp xã, tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản chỉ đạo thực hiện, in ấn và cấp phát tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ để việc bầu cử được diễn ra thuận lợi. Các bộ, ban, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương và các tổ chức phục trách bầu cử tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện đúng thời gian theo kế hoạch. Các bộ ngành Trung ương, các địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT